รูปแบบกองทุนที่ให้บริการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
    (เน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวม)

 

  นโยบายการลงทุน 12 นโยบาย

 

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพประกอบ

 


2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
   (
เน้นการลงทุนตรง)