ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSS 23/11/256012.7536+0.000412.753712.753619,402,857,845.43
KTSV 23/11/256011.3984+0.000211.398511.39841,401,064,985.41
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 23/11/256011.6587+0.001111.658811.658723,222,832,454.07
KTPLUS 23/11/256010.8715+0.000810.871610.871585,854,731,993.30
KTFIX-1Y3Y 23/11/256011.0051-0.000411.005211.00515,857,625,186.95
KTILF 23/11/256010.5833-0.016810.599310.5780274,266,397.23
KTFIXPLUS-A 23/11/256011.9208+0.001711.920911.9208456,030,716.87
KTFIXPLUS-D 23/11/256011.6066+0.001711.606711.6066371,906,903.90
KTFIXPLUS-I 23/11/256011.7635+0.001711.763611.7635285,324.30
KTSTPLUS-A 23/11/256010.1984+0.001310.198510.198436,595,202,463.71
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 23/11/256011.7934+0.012211.823011.7934558,771,751.60
KT-OPP-A 23/11/256016.0534-0.10021,705,203,150.08
KT-OPP-D 23/11/256012.8413-0.080129,505,738.51
KT-PIF-A 23/11/256010.2605+0.005210.311910.2605241,540,639.79
KT-PIF-D 23/11/25609.8485+0.00509.89789.8485550,050,999.10
KTWG-A 23/11/256010.3071-0.003910.307210.3071651,368,201.96
KTWP-A 23/11/256010.2343-0.002010.234410.2343439,186,677.80
KT25/75-R 23/11/25609.9790-0.005410.00409.97901,086,478,323.33
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 23/11/25605.8051-0.01485.80515.805118,576,592.06
EBANK 23/11/25606.0714-0.01646.07146.071494,107,003.03
ECOMM 23/11/25608.8430+0.04278.84308.843035,372,030.26
EFOOD 23/11/25607.0036-0.01037.00367.003621,010,941.99
EICT 23/11/25604.7029-0.06014.70294.702914,108,964.08
ENY 23/11/25606.7936-0.00476.79366.793695,110,927.26
CHINA 23/11/25606.4536-0.20136.48716.4203161,995,454.94
GLD 23/11/25601.8068+0.00441.81621.7974315,606,643.59
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 23/11/256010.9666-0.025710.966710.9666951,600,159.93
KTEF 23/11/256022.9120-0.063623.083922.79741,025,094,009.92
KT-HiDiv 23/11/256011.8978-0.035911.987111.8681185,540,847.55
KTSE 23/11/256011.5306-0.063111.559511.53064,074,895,059.44
KTMSEQ 23/11/256012.5255-0.186512.650912.4942112,303,731.27
KT-mai 23/11/256010.9370-0.133611.046510.909754,017,764.65
KT-CLMVT-A 23/11/256011.8737+0.000612.051911.8737404,226,981.73
KT-CLMVT-D 23/11/256011.3274+0.000511.497411.327468,970,473.31
KT-SET50-A 23/11/256011.0502-0.025211.061411.0391155,295,128.73
KTBTHAICG-A 23/11/256010.4941-0.042310.504710.4836234,082,039.91
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 22/11/256011.2283+0.013911.312611.228350,492,068.23
KT-WCORP 22/11/256011.6401+0.002711.727511.6401170,223,176.75
KT-AGRI 22/11/25609.5445+0.07049.68789.544513,402,320.23
KT-Energy 22/11/25608.8994+0.06379.03308.8994287,457,641.72
KT-FINANCE 22/11/256017.1607-0.051517.418217.1607941,031,172.93
KT-MINING 22/11/25605.3619+0.05475.44245.361990,995,030.91
KT-PRECIOUS 22/11/25603.7649+0.03973.82153.7649353,954,761.87
KT-OIL 22/11/25602.7966+0.03422.79952.7966311,201,113.49
KT-GOLD 22/11/25609.7326+0.02359.75709.7083366,474,209.33
KT-PROPERTY 22/11/256012.3772+0.029412.563012.3772151,016,352.73
KT-EURO 22/11/256013.5402+0.058113.743413.54022,035,638,149.93
KT-IGF-R 22/11/256011.8298+0.031911.948211.8298524,431,150.99
KT-WEQ 22/11/256011.9050+0.087912.083711.9050332,424,241.58
KT-US-A 22/11/256010.4175+0.019610.573910.4175294,488,039.42
KT-ASEAN-A 22/11/256012.1376+0.082712.319812.137682,392,592.21
KT-AASIA-A 22/11/256011.7882-0.004911.965111.7882497,743,641.07
KTOIL5-1 22/11/25607.2988+0.10627.298812,560,851.27
KT-HEALTHCARE-A 22/11/25609.8682+0.025310.01639.8682158,653,945.40
KT-INDIA-A 22/11/256015.3834+0.088415.614315.3834582,594,747.31
KT-INDIA-D 22/11/256013.3630+0.076713.563513.3630197,118,502.48
KT-GMO-A 22/11/256011.3343+0.025311.504411.33431,236,377,736.33
KT-JAPAN-A 22/11/256012.7030+0.054712.893612.703072,203,509.81
KT-JAPAN-D 22/11/256012.1873+0.052412.370212.187327,797,317.39
KT-CHINA-A 22/11/256012.4150+0.059712.601312.41501,293,185,561.74
KT-GOI-A 22/11/256010.0695+0.011410.220610.069599,949,202.20
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF1 23/11/256057.1876-0.087657.187757.18761,938,754,811.05
RMF2 23/11/256014.6305-0.001814.630614.63051,644,837,052.12
RMF3 23/11/256013.8204-0.003013.820513.82043,292,428,052.74
RMF4 23/11/256011.4060+0.000111.406111.4060718,723,967.88
KT-BOND RMF 22/11/25609.8219+0.01349.82209.821966,920,321.91
KT-HiDiv RMF 23/11/256014.3206-0.040614.320714.3206442,915,886.04
KTSE-RMF 23/11/256014.2700-0.080614.270114.2700988,088,066.51
KSRMF 23/11/256024.1974-0.188624.197524.1974168,520,116.31
KT-GOLD RMF 22/11/25609.1821+0.02149.18229.1821408,947,219.3
KT-PROPERTY RMF 22/11/256012.9172+0.025512.917312.917298,144,212.46
KT-WEQ RMF 22/11/256011.1730+0.081811.173111.173036,694,423.70
KT25/75RMF 23/11/256011.7540-0.009111.754111.7540359,660,809.96
KT-HEALTHC RMF 22/11/25609.7123+0.01849.71249.712375,988,963.89
KT-PIF RMF 23/11/256010.3157+0.005110.315810.315767,174,618.33
KTSET50RMF 23/11/256011.6453-0.028511.645411.6453195,440,777.43
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 23/11/256035.5835-0.046935.583635.58355,831,962,292.69
KSET50LTF 23/11/256024.7758-0.061524.775924.77581,358,437,420.77
KTLF 23/11/256027.2670-0.062427.267127.26705,026,062,950.78
KSLTF 23/11/256024.1170-0.190924.117124.1170178,895,078.51
KTEF-LTF 23/11/256011.6121-0.032011.612211.6121348,092,726.08
KTSE-LTF 23/11/256010.7006-0.059610.700710.7006349,351,671.58
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 30/09/256010.3501+0.068910,008,633,138.23
DTCPF 30/09/25609.8012-0.12874,012,634,291.69
TLGF 30/09/256012.0040+0.079328,056,902,080.72
TTLPF 30/09/256011.5749+0.06352,083,498,283.65
EGATIF 30/09/256010.8599+0.484822,648,409,721.52
TFF 30/09/256010.1013+0.0073505,066,983.60
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTILB 23/11/256011.3196+0.004411.319711.319673,344,453.13
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 23/11/256016.2130-0.034416.2131ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,052,059,249.53
TOF2 23/11/256012.2513-0.027012.2514ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์159,781,099.71
TTPF2 23/11/2560499.7846-4.7094499.7847499.7846867,193,457.93
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 23/11/256048.8420-0.1798356,891,902,039.36
VAYU1B 23/11/256048.8420-0.1798356,891,902,039.36

Go To Tp