ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2560
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSS 22/08/256012.7210+0.000112.721112.721018,459,670,005.18
KTSV 22/08/256011.3750+0.000211.375111.37501,317,405,460.26
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 22/08/256011.6059+0.001011.606011.605920,668,249,264.38
KTPLUS 22/08/256010.8432+0.000110.843310.843286,019,727,017.37
KTFIX-1Y3Y 22/08/256010.9524-0.002210.952510.95245,406,718,036.00
KTILF 22/08/256010.2158+0.000810.231210.2107219,670,938.19
KTFIXPLUS-A 22/08/256011.8762-0.001511.876311.8762290,987,478.74
KTFIXPLUS-D 22/08/256011.5633-0.001511.563411.5633368,879,068.28
KTFIXPLUS-I 22/08/256011.7177-0.001511.717811.7177284,213.06
KTSTPLUS-A 22/08/256010.1616-0.000110.161710.161626,257,570,215.91
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 22/08/256011.0445+0.034111.072211.0445615,625,040.10
KT-OPP-A 22/08/256015.0401+0.08203,579,651,466.86
KT-OPP-D 22/08/256012.0322-0.929024,370,989.09
KT-PIF-A 22/08/25609.8103+0.07069.85959.8103346,583,973.42
KT-PIF-D 22/08/25609.7085+0.06989.75719.7085589,375,669.39
KTWG-A 22/08/25609.9417+0.01749.94189.9417279,451,730.60
KTWP-A 22/08/256010.0203+0.007810.020410.0203265,726,941.86
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 22/08/25605.3190+0.01395.31905.319059,573,608.23
EBANK 22/08/25605.5571+0.05825.55715.557188,913,787.52
ECOMM 22/08/25607.2923+0.01047.29237.292336,461,870.09
EFOOD 22/08/25606.4483-0.00986.44836.448325,793,539.35
EICT 22/08/25604.8193+0.02484.81934.819319,277,203.47
ENY 22/08/25606.2302-0.00866.23026.2302112,144,462.60
CHINA 22/08/25605.5740+0.07855.60295.5451151,063,326.06
GLD 22/08/25601.8361-0.00331.84571.8266331,747,092.41
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 22/08/25609.9923+0.04029.99249.99231,019,300,589.50
KTEF 22/08/256019.7430+0.019819.891219.6443605,870,687.48
KT-HiDiv 22/08/256010.5238+0.028410.602810.4975127,155,059.94
KTSE 22/08/256011.0474-0.006511.075111.04743,622,182,788.07
KTMSEQ 22/08/256011.6243+0.046511.740611.5952115,305,310.13
KT-mai 22/08/25609.7369+0.02189.83449.712655,561,964.68
KT-CLMVT-A 22/08/25609.8620+0.013610.01009.8620498,076,557.86
KT-CLMVT-D 22/08/25609.8611+0.013510.00919.861139,924,550.28
KT-SET50-A 22/08/256010.1253+0.026210.135510.1152133,059,717.55
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 21/08/256011.1874+0.002911.271411.187455,709,644.08
KT-WCORP 21/08/256011.6117-0.011911.698911.6117291,874,874.94
KT-AGRI 21/08/25608.9195+0.04629.05348.919513,054,647.96
KT-Energy 21/08/25607.8984-0.00288.01707.8984281,889,710.74
KT-FINANCE 21/08/256016.1710-0.181416.413716.1710657,604,858.72
KT-MINING 21/08/25605.1677+0.00745.24535.1677167,858,129.13
KT-PRECIOUS 21/08/25603.9686+0.01624.02823.9686348,533,913.22
KT-OIL 21/08/25602.3779-0.05532.38042.3779338,381,098.78
KT-GOLD 22/08/25609.7970-0.02439.82169.7725359,712,345.61
KT-PROPERTY 21/08/256012.3523-0.003812.537712.3523156,834,441.24
KT-EURO 21/08/256013.3035+0.092313.503213.3035664,578,853.17
KT-IGF-R 21/08/256011.2836-0.003611.396511.2836450,394,574.01
KT-WEQ 21/08/256011.3814-0.012411.552211.3814270,717,816.65
KT-US-A 21/08/256010.0843+0.020810.235710.0843264,308,753.86
KT-ASEAN-A 21/08/256011.2860-0.024611.455411.286064,110,089.50
KTNA5-2 22/08/25609.6953+0.10439.6953174,332,966.72
KT-AASIA-A 21/08/256010.5562+0.005910.714610.5562328,251,047.95
KTOIL5-1 21/08/25606.3609-0.11616.360911,805,577.60
KT-HEALTHCARE-A 21/08/25609.6984+0.00489.84409.6984221,095,030.17
KT-INDIA-A 21/08/256015.0053-0.112215.230515.0053274,818,314.28
KT-INDIA-D 21/08/256013.7138-0.102513.919613.713854,098,990.55
KT-GMO-A 21/08/25609.9443-0.016210.09369.94431,041,195,389.77
KT-JAPAN-A 21/08/256011.7584-0.041911.934911.7584286,964,379.25
KT-JAPAN-D 21/08/256011.2819-0.040311.451211.281920,169,606.59
KT-CHINA-A 21/08/256011.3595+0.124611.530011.3595689,939,625.35
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF1 22/08/256053.6043+0.140053.604453.60431,839,239,818.00
RMF2 22/08/256014.5769-0.003614.577014.57691,634,676,749.81
RMF3 22/08/256013.7910-0.003813.791113.79103,272,425,729.23
RMF4 22/08/256011.3827+0.000111.382811.3827697,749,867.86
KT-BOND RMF 21/08/25609.7858+0.00259.78599.785868,559,322.64
KT-HiDiv RMF 22/08/256012.6780+0.034312.678112.6780362,524,709.89
KTSE-RMF 22/08/256013.1381-0.008613.138213.1381928,074,322.98
KSRMF 22/08/256021.2218+0.083221.221921.2218151,172,155.77
KT-GOLD RMF 22/08/25609.2452-0.02269.24539.2452416,756,206.20
KT-PROPERTY RMF 21/08/256012.5971-0.004212.597212.597195,228,359.50
KT-WEQ RMF 21/08/256010.7123-0.012210.712410.712335,633,568.51
KT25/75RMF 22/08/256011.4787+0.013011.478811.4787283,023,408.89
KT-HEALTHC RMF 21/08/25609.5883+0.00399.58849.588369,963,444.00
KT-PIF RMF 22/08/25609.8815+0.07009.88169.881561,556,911.30
KTSET50RMF 22/08/256010.6849+0.027110.685010.6849143,081,564.94
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 22/08/256033.3665+0.098433.366633.36655,488,551,348.98
KSET50LTF 22/08/256022.7012+0.059122.701322.70121,231,950,384.01
KTLF 22/08/256025.3618+0.102225.361925.36184,688,804,272.20
KSLTF 22/08/256021.2100+0.082021.210121.2100160,965,476.58
KTEF-LTF 22/08/256010.0287+0.010010.028810.0287220,732,986.73
KTSE-LTF 22/08/25609.8693-0.00639.86949.8693276,393,168.57
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 30/06/256010.3348+0.07729,993,832,052.68
DTCPF 30/06/256010.3965-0.02544,256,352,817.35
30/06/256013.3874+0.016829,626,489,985.92
30/06/256011.7320+0.012530,738,022,139.62
TLGF 30/06/256011.9055+0.079427,826,699,918.08
30/06/256013.5862-0.016421,588,543,723.59
TTLPF 30/06/256011.6435+0.14912,095,843,638.05
EGATIF 30/06/256010.4950+0.393421,887,517,696.62
TFF 30/06/256010.0724+0.0114503,624,172.01
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Partial Foreign Investment Mutual Fund (Term Fund))
KTFF130 22/08/256010.0789+0.01193,670,569,197.48
KTFF149 22/08/256010.0242-0.00437,936,925,192.36
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTILB 22/08/256011.1149+0.000511.115011.114972,018,228.36
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 22/08/256014.8545+0.060514.8546ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์963,904,640.26
TOF2 22/08/256011.2583+0.048011.2584ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,129,573,083.12
TTPF2 22/08/2560518.8189-0.3858518.8190518.8189900,220,506.44
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 22/08/256046.2197+0.0703337,730,613,984.25
VAYU1B 22/08/256046.2197+0.0703337,730,613,984.25

Go To Tp