ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2560
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSS 14/12/256012.7609+0.000612.761012.760922,289,912,289.25
KTSV 14/12/256011.4045+0.000411.404611.40451,321,694,356.68
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 14/12/256011.6712+0.001811.671311.671222,132,150,015.13
KTPLUS 14/12/256010.8794+0.001110.879510.879480,969,338,191.93
KTFIX-1Y3Y 14/12/256011.0138+0.001211.013911.01385,878,364,221.59
KTILF 14/12/256010.5940+0.042810.610010.5887281,690,335.71
KTFIXPLUS-A 14/12/256011.9296+0.003211.929711.9296460,656,640.51
KTFIXPLUS-D 14/12/256011.6151+0.003111.615211.6151349,900,157.09
KTFIXPLUS-I 14/12/256011.7726+0.003211.772711.7726285,545.13
KTSTPLUS-A 14/12/256010.2085+0.001410.208610.208539,276,954,078.67
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 14/12/256011.4774+0.005711.506211.4774545,861,994.46
KT-OPP-A 14/12/256016.1244+0.0170757,730,349.77
KT-OPP-D 14/12/256012.8981+0.013729,838,640.57
KT-PIF-A 14/12/256010.3448+0.014810.396610.3448236,370,515.46
KT-PIF-D 14/12/25609.9294+0.01419.97919.9294532,121,319.74
KTWG-A 14/12/256010.3783+0.029310.378410.3783783,712,144.03
KTWP-A 14/12/256010.2697+0.013810.269810.2697487,807,566.38
KT25/75-R 14/12/256010.0144+0.013410.039510.01441,713,957,595.61
KT25/75-A 14/12/256010.0145+0.013410.039610.014566,998,534.30
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 14/12/25605.9161+0.03785.91615.916118,931,509.73
EBANK 14/12/25606.1798+0.02486.17986.179895,787,086.11
ECOMM 14/12/25608.7644+0.11608.76448.764435,057,948.78
EFOOD 14/12/25606.7092-0.00806.70926.709220,127,668.26
EICT 14/12/25604.8752-0.00324.87524.875214,625,736.16
ENY 14/12/25606.9936+0.06156.99366.993697,910,731.23
CHINA 14/12/25606.3193-0.06366.35216.2866158,623,775.05
GLD 14/12/25601.7467+0.01051.75591.7376305,116,655.22
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 14/12/256011.0804+0.085011.080511.08041,010,057,240.27
KTEF 14/12/256022.3941+0.021922.562222.28211,216,568,259.89
KT-HiDiv 14/12/256011.9623+0.078712.052111.9324205,478,883.21
KTSE 14/12/256011.4786+0.046911.507411.47864,360,860,999.55
KTMSEQ 14/12/256012.3876+0.036012.511612.3566114,517,325.31
KT-mai 14/12/256010.1825-0.057410.284410.157052,269,900.05
KT-CLMVT-A 14/12/256011.7834+0.065011.960311.7834505,260,275.00
KT-CLMVT-D 14/12/256010.7403+0.059210.901510.740398,903,250.83
KT-SET50-A 14/12/256011.2696+0.073311.281011.2583161,390,111.60
KTBTHAICG-A 14/12/256010.5147+0.061110.525310.5042466,115,905.46
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 13/12/256011.2300+0.015111.314311.230050,394,675.29
KT-WCORP 13/12/256011.6814+0.002111.769111.6814158,670,182.09
KT-AGRI 13/12/25609.5746-0.00629.71839.574612,894,132.37
KT-Energy 13/12/25608.9724-0.01819.10718.9724287,560,597.26
KT-FINANCE 13/12/256017.7472-0.002218.013517.74721,015,632,448.82
KT-MINING 13/12/25605.2525-0.00825.33145.252583,865,279.68
KT-PRECIOUS 13/12/25603.5810+0.07073.63483.5810337,203,951.31
KT-OIL 13/12/25602.7241-0.03292.72692.7241292,604,234.51
KT-GOLD 14/12/25609.5569+0.15399.58099.5330356,216,575.87
KT-PROPERTY 13/12/256012.4229+0.060612.609312.4229155,296,027.93
KT-EURO 13/12/256013.5819+0.003113.785713.58192,327,950,888.69
KT-IGF-R 13/12/256011.8789+0.012811.997811.8789452,692,287.44
KT-WEQ 13/12/256012.0257+0.014212.206212.0257349,524,703.78
KT-US-A 13/12/256010.5843-0.004610.743210.5843297,230,719.07
KT-ASEAN-A 13/12/256012.2553+0.063712.439212.2553113,536,747.25
KT-AASIA-A 13/12/256011.5854+0.034311.759311.5854580,045,782.09
KTOIL5-1 13/12/25607.1457-0.05177.145712,285,310.49
KT-HEALTHCARE-A 13/12/25609.9548+0.068810.10429.9548171,146,846.55
KT-INDIA-A 13/12/256015.3917-0.119315.622715.3917579,111,152.70
KT-INDIA-D 13/12/256013.3702-0.103613.570913.3702200,344,423.00
KT-GMO-A 13/12/256010.8434+0.004211.006210.84341,420,590,250.63
KT-JAPAN-A 13/12/256013.0209+0.003413.216313.0209268,291,568.06
KT-JAPAN-D 13/12/256012.4922+0.003312.679712.492229,375,403.83
KT-CHINA-A 13/12/256011.9591+0.159412.138611.95911,700,113,795.25
KT-GOI-A 13/12/25609.9912-0.022310.14129.9912103,986,623.57
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF1 14/12/256057.7159+0.323057.716057.71591,984,706,858.39
RMF2 14/12/256014.6375+0.001614.637614.63751,663,812,970.81
RMF3 14/12/256013.8261+0.000713.826213.82613,315,163,608.67
RMF4 14/12/256011.4091+0.000311.409211.4091691,905,175.98
KT-BOND RMF 13/12/25609.8222+0.01559.82239.822266,306,611.84
KT-HiDiv RMF 14/12/256014.4086+0.098014.408714.4086470,444,479.31
KTSE-RMF 14/12/256014.1992+0.049414.199314.19921,004,029,672.19
KSRMF 14/12/256023.8419+0.124823.842023.8419167,821,957.89
KT-GOLD RMF 14/12/25609.0132+0.14439.01339.0132405,975,002.42
KT-PROPERTY RMF 13/12/256012.9603+0.065912.960412.960398,973,874.54
KT-WEQ RMF 13/12/256011.2764+0.012411.276511.276438,580,213.76
KT25/75RMF 14/12/256011.8063+0.017211.806411.8063412,576,467.38
KT-HEALTHC RMF 13/12/25609.7926+0.06769.79279.792677,599,102.78
KT-PIF RMF 14/12/256010.3939+0.014110.394010.393966,650,212.16
KTSET50RMF 14/12/256011.8696+0.076211.869711.8696214,720,841.85
KTEF-RMF 14/12/25609.9342+0.01019.93439.9342203,760,634.39
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 14/12/256035.8801+0.194135.880235.88015,963,173,943.82
KSET50LTF 14/12/256025.2646+0.164925.264725.26461,422,444,762.76
KTLF 14/12/256027.5419+0.204027.542027.54195,176,148,807.34
KSLTF 14/12/256023.7505+0.128723.750623.7505174,947,499.17
KTEF-LTF 14/12/256011.3405+0.010711.340611.3405418,308,150.84
KTSE-LTF 14/12/256010.6533+0.042210.653410.6533388,821,210.47
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/10/256010.4241+0.074010,080,128,322.23
DTCPF 31/10/25609.7422-0.05903,988,487,515.36
TLGF 31/10/256011.8684-0.135627,739,999,000.24
TTLPF 31/10/256011.7249+0.15002,110,493,422.31
EGATIF 31/10/256010.9048+0.044922,742,130,965.78
TFF 31/10/256010.1152+0.0139505,763,466.23
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTILB 14/12/256011.3099-0.010911.310011.309973,281,774.43
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 14/12/256016.4282+0.126316.4283ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,066,022,449.86
TOF2 14/12/256012.3948+0.077712.3949ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์63,202,835.01
TTPF2 14/12/2560487.6737-0.0298487.6738487.6737846,179,455.20
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 14/12/256049.9449+0.1837364,950,860,598.94
VAYU1B 14/12/256049.9449+0.1837364,950,860,598.94

Go To Tp