ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSS 19/04/256112.8016+0.000212.801712.801616,671,806,520.24
KTSV 19/04/256111.4360+0.000211.436111.43601,147,239,107.27
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 19/04/256111.7248+0.000911.724911.724823,934,891,905.94
KTPLUS 19/04/256110.9126+0.000110.912710.912665,210,337,281.55
KTFIX-1Y3Y 19/04/256111.0851-0.000211.085211.08519,487,128,075.05
KTILF 19/04/256110.5281+0.005610.544010.5228214,515,112.69
KTFIXPLUS-A 19/04/256112.0018+0.003912.001912.00181,080,200,317.17
KTFIXPLUS-D 19/04/256111.5646+0.003711.564711.5646331,213,958.17
KTFIXPLUS-I 19/04/256111.8462+0.003911.846311.8462287,328.92
KTSTPLUS-A 19/04/256110.2529+0.000310.253010.252959,679,699,652.89
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 19/04/256111.3737+0.168111.402211.3737560,571,311.88
KT-OPP-A 19/04/256116.2288+0.0777786,111,279.78
KT-OPP-D 19/04/256112.9815+0.062130,157,902.11
KT-PIF-A 19/04/256110.7094+0.038610.763010.7094505,062,876.76
KT-PIF-D 19/04/256110.0756+0.036310.126110.0756453,351,435.16
KTWG-A 19/04/256110.6071+0.078410.607210.60714,735,714,215.20
KTWP-A 19/04/256110.4047+0.038710.404810.40471,246,652,754.92
KT25/75-R 19/04/256110.1572+0.039410.182710.15722,140,582,513.29
KT25/75-A 19/04/256110.1575+0.039410.183010.15754,167,403,091.42
KTMUNG-A 18/04/25619.9612+0.030810.01469.9346568,670,794.92
KTMEE-A 18/04/25619.9637+0.020910.01719.9370895,056,556.72
KTSRI-A 18/04/256110.0045+0.021110.03149.97771,664,332,807.80
KTSUK-A 18/04/256110.0008+0.012310.02779.97402,222,460,096.15
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 19/04/25616.1607+0.09396.16076.160719,714,531.03
EBANK 19/04/25615.6839-0.04825.68395.683990,943,645.86
ECOMM 19/04/25619.3077+0.11479.30779.307737,230,869.38
EFOOD 19/04/25616.0491+0.00906.04916.049118,147,317.32
EICT 19/04/25615.0112+0.03255.01125.011215,033,787.76
ENY 19/04/25618.1425+0.32568.14258.1425105,852,662.43
CHINA 19/04/25616.0358+0.07526.06726.0046139,436,602.59
GLD 19/04/25611.8055+0.00961.81491.7961304,544,579.91
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 19/04/256110.9016+0.162710.901710.90161,539,096,165.33
KTEF 19/04/256122.9973+0.238523.169922.88233,205,585,049.55
KT-HiDiv 19/04/256112.2717+0.146612.363812.2410542,845,735.65
KTSE 19/04/256110.5211+0.127810.547510.52114,296,170,791.94
KTMSEQ 19/04/256111.7799+0.100111.897811.750582,017,607.03
KT-mai 19/04/25619.6793+0.05939.77629.655143,172,940.07
KT-CLMVT-A 19/04/256112.4208-0.115512.607212.42081,311,947,896.42
KT-CLMVT-D 19/04/256110.8328-0.100810.995410.8328632,867,810.71
KT-SET50-A 19/04/256112.1885+0.183612.200812.1763627,677,637.79
KTBTHAICG-A 19/04/256110.9944+0.119011.005510.9834850,507,489.42
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 18/04/256111.1088-0.004711.192211.108837,518,856.06
KT-WCORP 18/04/256111.4110+0.019311.496711.4110502,008,754.89
KT-AGRI 18/04/25619.0982+0.04019.23489.09828,500,767.48
KT-Energy 18/04/25619.3300+0.15299.47019.3300168,007,801.98
KT-FINANCE 18/04/256117.0208-0.067417.276217.02081,140,803,423.32
KT-MINING 18/04/25615.5862+0.07675.67015.586239,186,800.34
KT-PRECIOUS 18/04/25613.5621+0.02483.61563.5621322,738,251.59
KT-OIL 18/04/25613.1546+0.07043.15793.1546185,937,840.99
KT-GOLD 19/04/256110.0664+0.043510.091710.0412533,587,945.88
KT-PROPERTY 18/04/256112.3668+0.078612.552412.3668155,758,450.58
KT-EURO 18/04/256113.3097+0.091113.509413.30973,003,095,444.44
KT-IGF-R 18/04/256112.0676+0.150012.188412.0676577,837,452.51
KT-IGF-A 18/04/256112.0677+0.149912.188512.067717,234,737.08
KT-WEQ 18/04/256112.2769+0.067412.461212.2769446,412,407.19
KT-US-A 18/04/256111.0999+0.078111.266511.0999255,222,625.83
KT-ASEAN-A 18/04/256113.0004+0.145313.195513.0004195,780,240.84
KT-AASIA-A 18/04/256111.7734+0.033011.950111.77341,268,214,151.66
KTOIL5-1 18/04/25618.2687+0.21878.268712,903,379.15
KT-HEALTHCARE-A 18/04/256110.3745+0.032610.530210.3745184,907,938.59
KT-INDIA-A 18/04/256115.8592-0.036116.097215.85922,059,359,171.64
KT-INDIA-D 18/04/256113.7757-0.031313.982413.7757232,436,631.64
KT-GMO-A 18/04/256111.2564+0.022011.425311.25641,805,193,102.77
KT-JAPAN-A 18/04/256112.5119+0.140412.699712.5119722,550,959.30
KT-JAPAN-D 18/04/256112.0024+0.134612.182512.002447,609,230.54
KT-CHINA-A 18/04/256112.0066+0.071212.186812.00662,605,398,005.69
KT-GOI-A 18/04/256110.1892+0.027710.342110.1892117,053,859.45
KT-GCINCOME-R 18/04/25619.9082+0.00249.98269.90824,895,665,808.43
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF1 19/04/256160.6184+0.752860.618560.61842,091,173,403.76
RMF2 19/04/256114.7165+0.000714.716614.71651,579,702,315.54
RMF3 19/04/256113.8763-0.000813.876413.87633,240,606,253.37
RMF4 19/04/256111.4355+0.000111.435611.4355668,727,539.31
KT-BOND RMF 18/04/25619.7101-0.00439.71029.710157,323,794.86
KT-HiDiv RMF 19/04/256115.2021+0.181515.202215.2021627,769,834.47
KTSE-RMF 19/04/256113.2153+0.162813.215413.2153918,241,046.10
KSRMF 19/04/256125.0491+0.329225.049225.0491182,515,930.30
KT-GOLD RMF 19/04/25619.5137+0.04109.51389.5137399,390,989.64
KT-PROPERTY RMF 18/04/256112.8901+0.082312.890212.890196,331,200.16
KT-WEQ RMF 18/04/256111.4900+0.063011.490111.490042,301,373.60
KT25/75RMF 19/04/256111.9936+0.047211.993711.9936549,008,185.33
KT-HEALTHC RMF 18/04/256110.1836+0.032010.183710.183683,876,646.62
KT-PIF RMF 19/04/256110.7270+0.039010.727110.727077,003,743.76
KTSET50RMF 19/04/256112.7717+0.193412.771812.7717313,156,619.58
KTEF-RMF 19/04/256110.1275+0.103310.127610.1275369,866,232.09
KT-CHINA RMF 18/04/256110.0451+0.059110.045210.0451143,358,385.70
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 19/04/256137.5254+0.409337.525537.52546,041,326,840.79
KSET50LTF 19/04/256127.2090+0.417127.209127.20901,463,760,378.37
KTLF 19/04/256129.2129+0.450329.213029.21295,400,499,904.31
KSLTF 19/04/256124.9099+0.320924.910024.9099174,029,824.48
KTEF-LTF 19/04/256111.5807+0.120211.580811.5807715,151,163.67
KTSE-LTF 19/04/25619.9219+0.12189.92209.9219475,061,464.41
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 28/02/256110.3342-0.10499,993,265,690.75
DTCPF 30/11/25608.8934-0.84883,640,981,979.22
TLGF 28/02/256112.1509+0.082028,400,271,811.54
TTLPF 28/02/256111.5642-0.23992,081,559,803.09
EGATIF 28/02/256110.1305-0.145321,127,323,760.13
TFF 28/02/256110.1591+0.0115507,958,072.56
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTILB 19/04/256111.4246-0.000611.424711.424673,632,585.13
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 19/04/256117.5931+0.269317.5932ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,198,049,480.57
TTPF2 19/04/2561678.1867-0.0217678.1868678.18671,176,745,032.87
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 19/04/256156.7429+1.4068414,624,911,937.83
VAYU1B 19/04/256156.7429+1.4068414,624,911,937.83

Go To Tp