ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSS 23/02/256112.7853+0.000212.785412.785316,809,121,701.10
KTSV 23/02/256111.4233+0.000111.423411.42331,196,337,356.65
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 23/02/256111.6992+0.000611.699311.699222,362,351,459.27
KTPLUS 23/02/256110.9002+0.000410.900310.900273,382,755,011.36
KTFIX-1Y3Y 23/02/256111.0611+0.000711.061211.06116,528,419,718.01
KTILF 23/02/256110.5812-0.007010.597210.5759297,764,806.42
KTFIXPLUS-A 23/02/256111.9714+0.001311.971511.9714539,936,598.86
KTFIXPLUS-D 23/02/256111.5355+0.001211.535611.5355327,469,338.29
KTFIXPLUS-I 23/02/256111.8152+0.001411.815311.8152286,577.17
KTSTPLUS-A 23/02/256110.2357+0.000410.235810.235746,873,584,257.48
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 23/02/256111.5151+0.152511.544011.5151540,593,350.97
KT-OPP-A 23/02/256116.5795+0.0342794,098,314.83
KT-OPP-D 23/02/256113.2620+0.027430,657,905.45
KT-PIF-A 23/02/256110.5201+0.028710.572810.5201208,573,949.37
KT-PIF-D 23/02/25619.8975+0.02709.94719.8975442,532,491.97
KTWG-A 23/02/256110.6194+0.037710.619510.61942,769,742,410.98
KTWP-A 23/02/256110.4056+0.022410.405710.4056911,580,757.33
KT25/75-R 23/02/256110.1540+0.024810.179510.15401,712,575,541.15
KT25/75-A 23/02/256110.1543+0.024910.179810.15433,098,326,723.91
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 23/02/25616.0776+0.06096.07766.077619,448,389.60
EBANK 23/02/25616.0404+0.04226.04046.040493,626,885.38
ECOMM 23/02/25619.0531+0.08179.05319.053136,212,481.98
EFOOD 23/02/25616.2002+0.08676.20026.200218,600,867.97
EICT 23/02/25614.8040+0.05884.80404.804014,412,214.07
ENY 23/02/25617.9359+0.06267.93597.9359103,166,796.11
CHINA 23/02/25616.3935-0.01936.42676.3605147,700,756.11
GLD 23/02/25611.7876-0.00131.79701.7784301,540,510.80
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 23/02/256111.3155+0.107211.315611.31551,274,555,964.25
KTEF 23/02/256123.6375+0.325323.814923.51931,903,086,323.41
KT-HiDiv 23/02/256112.1873+0.144712.278812.1568313,418,157.68
KTSE 23/02/256111.5001+0.192411.529011.50014,086,722,823.62
KTMSEQ 23/02/256113.2287+0.153713.361113.195693,059,267.64
KT-mai 23/02/256110.4058+0.162010.510010.379845,194,790.02
KT-CLMVT-A 23/02/256112.5765+0.110012.765212.57651,232,890,979.83
KT-CLMVT-D 23/02/256110.9686+0.095911.133210.9686669,359,307.45
KT-SET50-A 23/02/256112.0016+0.120812.013711.9896285,781,610.93
KTBTHAICG-A 23/02/256111.0687+0.141611.079911.0576774,560,171.17
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 22/02/256111.0469+0.002111.129911.046947,184,663.05
KT-WCORP 22/02/256111.4030-0.030011.488611.4030130,719,039.91
KT-AGRI 22/02/25619.2879-0.08559.42739.287910,478,467.88
KT-Energy 22/02/25618.5432-0.08188.67148.5432156,365,162.72
KT-FINANCE 22/02/256117.8311-0.050418.098717.83111,196,317,615.82
KT-MINING 22/02/25615.5327-0.01895.61585.532738,138,178.20
KT-PRECIOUS 22/02/25613.4345-0.03393.48613.4345312,116,647.76
KT-OIL 22/02/25612.9250+0.04482.92802.9250247,856,546.69
KT-GOLD 23/02/25619.9684+0.04529.99349.9435291,992,050.12
KT-PROPERTY 22/02/256111.8847-0.065912.063111.8847146,699,495.43
KT-EURO 22/02/256113.5845-0.069713.788413.58452,613,613,047.53
KT-IGF-R 22/02/256111.9950-0.035812.115111.9950516,111,131.95
KT-IGF-A 22/02/256111.9952-0.035712.115311.995214,211,913.74
KT-WEQ 22/02/256112.2693-0.007312.453412.2693409,705,901.45
KT-US-A 22/02/256110.9517-0.005111.116110.9517262,752,643.14
KT-ASEAN-A 22/02/256113.0007-0.031713.195813.0007162,775,736.57
KT-AASIA-A 22/02/256111.9212-0.046412.100111.92121,054,755,941.02
KTOIL5-1 22/02/25617.7200+0.15057.720012,644,220.35
KT-HEALTHCARE-A 22/02/256110.3249+0.011810.479910.3249185,307,250.25
KT-INDIA-A 22/02/256115.0638-0.130715.289915.06381,639,370,098.13
KT-INDIA-D 22/02/256113.0850-0.113513.281413.0850211,586,838.97
KT-GMO-A 22/02/256111.4711-0.014611.643311.47111,548,969,208.82
KT-JAPAN-A 22/02/256112.5909-0.111512.779912.5909762,016,405.58
KT-JAPAN-D 22/02/256112.0785-0.107012.259812.078554,391,133.70
KT-CHINA-A 22/02/256112.6949-0.167112.885412.69492,195,907,594.16
KT-GOI-A 22/02/256110.0949-0.007610.246410.0949104,331,118.03
KT-GCINCOME-R 22/02/25619.8896-0.00269.96399.88964,918,989,008.69
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF1 23/02/256160.2427+0.436360.242860.24272,070,512,260.63
RMF2 23/02/256114.6877+0.000914.687814.68771,612,396,149.14
RMF3 23/02/256113.8619+0.000213.862013.86193,320,665,557.16
RMF4 23/02/256111.4247+0.000711.424811.4247699,929,323.56
KT-BOND RMF 22/02/25619.6585+0.00299.65869.658560,059,001.43
KT-HiDiv RMF 23/02/256115.1028+0.177615.102915.1028593,716,392.85
KTSE-RMF 23/02/256114.5042+0.253514.504314.50421,007,236,587.93
KSRMF 23/02/256125.1118+0.411825.111925.1118173,805,673.74
KT-GOLD RMF 23/02/25619.3972+0.04309.39739.3972404,050,452.05
KT-PROPERTY RMF 22/02/256112.3930-0.069012.393112.393093,999,944.51
KT-WEQ RMF 22/02/256111.4902-0.007211.490311.490242,036,242.47
KT25/75RMF 23/02/256111.9816+0.032311.981711.9816540,903,054.57
KT-HEALTHC RMF 22/02/256110.1516+0.010710.151710.151682,993,587.70
KT-PIF RMF 23/02/256110.5435+0.027510.543610.543575,399,589.81
KTSET50RMF 23/02/256112.6000+0.125912.600112.6000287,436,383.80
KTEF-RMF 23/02/256110.4270+0.152810.427110.4270351,348,298.68
KT-CHINA RMF 22/02/256110.6045-0.138010.604610.6045133,511,700.94
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 23/02/256137.4070+0.280237.407137.40706,057,733,909.47
KSET50LTF 23/02/256126.8345+0.266426.834626.83451,414,112,376.33
KTLF 23/02/256129.2025+0.299129.202629.20255,399,251,591.18
KSLTF 23/02/256124.9919+0.422824.992024.9919176,410,805.41
KTEF-LTF 23/02/256111.9090+0.174911.909111.9090695,466,550.64
KTSE-LTF 23/02/256110.8672+0.187510.867310.8672507,543,244.20
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/12/256010.3570+0.058510,015,271,950.30
DTCPF 30/11/25608.8934-0.84883,640,981,979.22
TLGF 31/12/256012.2009+0.252928,517,064,507.03
TTLPF 31/12/256011.6769+0.12892,101,849,145.12
EGATIF 31/12/256010.2314-0.508221,337,712,609.94
TFF 31/12/256010.1372+0.0166506,863,993.61
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Partial Foreign Investment Mutual Fund (Term Fund))
KTFF165 23/02/256110.0973+0.04111,934,844,199.64
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTILB 23/02/256111.4159+0.003611.416011.415973,576,553.53
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 23/02/256117.4570+0.178417.4571ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,188,786,512.19
TTPF2 23/02/2561679.7997-0.0388679.7998679.79971,179,543,841.62
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 23/02/256155.1100+0.2619402,692,994,576.94
VAYU1B 23/02/256155.1100+0.2619402,692,994,576.94

Go To Tp