ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2560
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSS 20/10/256012.7423+0.000612.742412.742324,136,158,702.38
KTSV 20/10/256011.3907+0.000311.390811.39071,463,573,402.62
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 20/10/256011.6385+0.001211.638611.638522,962,554,322.89
KTPLUS 20/10/256010.8613+0.000810.861410.861391,974,140,479.64
KTFIX-1Y3Y 20/10/256010.9986-0.000210.998710.99865,767,338,887.72
KTILF 20/10/256010.6273+0.197110.643310.6220241,852,798.88
KTFIXPLUS-A 20/10/256011.9143-0.001111.914411.9143520,967,842.22
KTFIXPLUS-D 20/10/256011.6002-0.001111.600311.6002375,349,082.12
KTFIXPLUS-I 20/10/256011.7564-0.001111.756511.7564285,152.17
KTSTPLUS-A 20/10/256010.1852+0.000510.185310.185234,117,648,192.05
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 20/10/256011.6094+0.046111.638511.6094558,770,381.63
KT-OPP-A 20/10/256015.7930+0.06142,338,239,365.42
KT-OPP-D 20/10/256012.6330+0.049028,963,457.00
KT-PIF-A 20/10/256010.1682-0.003610.219110.1682278,191,313.74
KT-PIF-D 20/10/25609.9087-0.00359.95839.9087582,633,441.16
KTWG-A 20/10/256010.2603+0.024410.260410.2603421,692,652.53
KTWP-A 20/10/256010.2063+0.014010.206410.2063349,451,777.21
KT25/75-R 20/10/25609.9723+0.01069.99739.9723629,394,548.93
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 20/10/25605.7537+0.02375.75375.753727,617,778.37
EBANK 20/10/25605.9207+0.02905.92075.920794,731,601.73
ECOMM 20/10/25608.2912+0.13538.29128.291233,165,146.65
EFOOD 20/10/25606.8349+0.07186.83496.834927,339,882.70
EICT 20/10/25605.1131+0.01135.11315.113120,452,573.12
ENY 20/10/25606.7329-0.07606.73296.7329100,994,260.87
CHINA 20/10/25606.3452+0.04946.37826.3125159,275,588.91
GLD 20/10/25601.8253-0.00371.83481.8158318,840,744.56
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 20/10/256010.8411+0.066310.841210.8411965,928,210.47
KTEF 20/10/256022.2316+0.348322.398422.1204780,956,886.78
KT-HiDiv 20/10/256011.5229+0.090111.609411.4941161,414,334.24
KTSE 20/10/256011.7599+0.218111.789411.75993,663,133,548.16
KTMSEQ 20/10/256012.8970+0.377613.026112.864891,278,749.53
KT-mai 20/10/256010.6876+0.067610.794610.660954,818,191.93
KT-CLMVT-A 20/10/256010.8980+0.087811.061610.8980321,933,759.29
KT-CLMVT-D 20/10/256010.3968+0.083810.552910.396847,186,677.43
KT-SET50-A 20/10/256010.9410+0.048510.952010.9301152,197,095.73
KTBTHAICG-A 20/10/256010.0497+0.075310.059810.0397148,568,828.39
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 19/10/256011.2018-0.013011.285911.201855,453,165.51
KT-WCORP 19/10/256011.6698-0.018211.757411.6698211,129,843.75
KT-AGRI 19/10/25609.5911-0.06849.73519.591113,574,827.64
KT-Energy 19/10/25608.8323-0.06288.96498.8323285,487,247.83
KT-FINANCE 19/10/256016.9472-0.135217.201516.9472996,142,930.07
KT-MINING 19/10/25605.4968-0.09725.57945.4968119,607,604.69
KT-PRECIOUS 19/10/25603.9620-0.01344.02153.9620367,438,812.31
KT-OIL 19/10/25602.5555-0.02722.55822.5555333,902,427.79
KT-GOLD 20/10/25609.7407-0.00899.76529.7163376,089,237.76
KT-PROPERTY 19/10/256012.2799+0.006012.464212.2799158,149,494.34
KT-EURO 19/10/256013.7107-0.186313.916513.71071,441,287,594.62
KT-IGF-R 19/10/256011.6611+0.005111.777811.6611519,141,871.15
KT-WEQ 19/10/256011.8942-0.018112.072711.8942317,526,502.29
KT-US-A 19/10/256010.5433-0.010510.701510.5433282,757,273.43
KT-ASEAN-A 19/10/256011.7063-0.075611.882011.706396,316,244.44
KTNA5-2 20/10/256010.2603+0.084310.2603109,553,805.14
KT-AASIA-A 19/10/256011.2699-0.107811.439011.2699413,281,025.27
KTOIL5-1 19/10/25606.6559-0.07506.655911,947,079.99
KT-HEALTHCARE-A 19/10/256010.1578-0.028110.310310.157883,151,757.58
KT-INDIA-A 19/10/256015.4046+0.024615.635815.4046532,218,792.58
KT-INDIA-D 19/10/256013.3816+0.021413.582413.3816182,842,609.98
KT-GMO-A 19/10/256010.8175-0.040710.979910.8175904,819,717.68
KT-JAPAN-A 19/10/256012.4781+0.015012.665412.4781124,749,494.86
KT-JAPAN-D 19/10/256011.9720+0.014512.151711.972028,243,608.84
KT-CHINA-A 19/10/256011.7810-0.221711.957811.7810856,098,598.15
KT-GOI-A 19/10/25609.9522-0.034910.10169.952278,468,054.83
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF1 20/10/256056.7781+0.245256.778256.77811,897,594,289.42
RMF2 20/10/256014.6278-0.001314.627914.62781,631,782,806.97
RMF3 20/10/256013.8293+0.001513.829413.82933,254,635,568.72
RMF4 20/10/256011.3975+0.000311.397611.3975716,555,864.57
KT-BOND RMF 19/10/25609.8001-0.01179.80029.800167,383,483.53
KT-HiDiv RMF 20/10/256013.8860+0.109013.886113.8860402,834,828.48
KTSE-RMF 20/10/256014.5513+0.278514.551414.5513990,163,028.32
KSRMF 20/10/256023.4187+0.182723.418823.4187157,196,229.74
KT-GOLD RMF 20/10/25609.1898-0.00899.18999.1898411,027,818.39
KT-PROPERTY RMF 19/10/256012.8318+0.005812.831912.831897,706,423.50
KT-WEQ RMF 19/10/256011.1736-0.017211.173711.173637,143,829.64
KT25/75RMF 20/10/256011.7398+0.016111.739911.7398311,625,984.20
KT-HEALTHC RMF 19/10/256010.0227-0.028510.022810.022773,666,413.43
KT-PIF RMF 20/10/256010.2291-0.003310.229210.229164,344,371.10
KTSET50RMF 20/10/256011.5445+0.049011.544611.5445177,380,680.79
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 20/10/256035.3102+0.155435.310335.31025,723,096,830.70
KSET50LTF 20/10/256024.5531+0.105324.553224.55311,312,787,756.41
KTLF 20/10/256026.8844+0.168926.884526.88444,873,517,200.14
KSLTF 20/10/256023.3293+0.180923.329423.3293169,526,579.71
KTEF-LTF 20/10/256011.2679+0.180511.268011.2679268,681,138.31
KTSE-LTF 20/10/256010.9162+0.202710.916310.9162325,193,636.70
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/08/256010.2812-0.13409,942,001,676.76
DTCPF 31/08/25609.9299-0.35404,065,319,472.83
TLGF 31/08/256011.9247+0.150027,871,431,470.12
TTLPF 31/08/256011.5114-0.28612,072,054,529.13
EGATIF 31/08/256010.3751-0.165121,637,387,785.41
TFF 31/08/256010.0940+0.0095504,704,477.79
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTILB 20/10/256011.2351+0.008911.235211.235172,796,797.02
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 20/10/256016.0510+0.093616.0511ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,041,545,308.87
TOF2 20/10/256012.1452+0.070412.1453ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์921,919,458.58
TTPF2 20/10/2560518.3450-1.1074518.3451518.3450899,398,343.83
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 20/10/256048.7470-0.4430356,198,224,712.96
VAYU1B 20/10/256048.7470-0.4430356,198,224,712.96

Go To Tp