วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
6 ธ.ค. 60 19 ธ.ค. 608.89340.0000 บาท/หน่วย
31 ส.ค. 60 14 ก.ย. 6010.28390.2630 บาท/หน่วย
28 ก.พ. 60 16 มี.ค. 6010.32040.0000 บาท/หน่วย
31 ส.ค. 59 15 ก.ย. 5910.14600.3250 บาท/หน่วย
29 ก.พ. 59 14 มี.ค. 5910.58660.1350 บาท/หน่วย
31 ส.ค. 58 14 ก.ย. 5810.40670.3350 บาท/หน่วย
2 มี.ค. 58 16 มี.ค. 5810.59410.3350 บาท/หน่วย
29 ส.ค. 57 15 ก.ย. 5710.47300.3760 บาท/หน่วย
3 มี.ค. 57 17 มี.ค. 5710.44340.3600 บาท/หน่วย
30 ส.ค. 56 13 ก.ย. 5610.48070.3500 บาท/หน่วย
13 มี.ค. 56 25 มี.ค. 5610.74920.3650 บาท/หน่วย
5 ก.ย. 55 14 ก.ย. 5510.50220.3700 บาท/หน่วย
29 ก.พ. 55 15 มี.ค. 5510.42240.4450 บาท/หน่วย
31 ส.ค. 54 15 ก.ย. 5410.34890.3670 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 14 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 4.0260 บาท