ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ค้นหาผลการดำเนินงานย้อนหลัง (คลิกเลือกจากวันที่ที่มีไฮไลท์) ค้นหาผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2561

กองทุน ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
9 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
ย้อนหลัง
5 ปี
ย้อนหลัง
10 ปี
นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน
KT-SET50-A4.09%10.46%19.48%N/AN/AN/AN/A19.79%
Benchmark 1 1 4.05%10.63%20.21%N/AN/AN/AN/A20.56%
KTBTHAICG-A1.04%8.95%N/AN/AN/AN/AN/A9.10%
Benchmark 1 2 2.12%7.24%N/AN/AN/AN/AN/A7.68%
KT-CLMVT-A3.37%18.63%27.91%26.06%N/AN/AN/A26.89%
Benchmark 1 3 9.08%26.52%35.60%38.15%N/AN/AN/A42.66%
KT-CLMVT-D3.37%18.61%27.88%26.02%N/AN/AN/A27.64%
Benchmark 1 3 9.08%26.52%35.60%38.15%N/AN/AN/A37.55%
KT-mai-6.49%-6.34%-2.79%-7.32%N/AN/AN/A-0.78%
Benchmark 1 4 -8.74%-13.54%-12.43%-16.54%N/AN/AN/A-9.29%
KTMSEQ-5.93%-4.50%-1.44%-2.30%N/AN/AN/A6.18%
Benchmark 1 2 2.12%7.24%15.05%16.35%N/AN/AN/A6.86%
KTSF2.07%8.47%16.09%15.59%8.58%9.55%10.99%12.66%
Benchmark 1 2 2.12%7.24%15.05%16.35%7.28%7.65%8.50%13.49%
KTSE-8.61%-5.77%-2.71%-2.85%0.28%4.82%11.16%11.49%
Benchmark 1 2 2.12%7.24%15.05%16.35%7.28%7.65%8.50%8.18%
KTEF-1.47%7.09%14.96%14.23%12.04%13.79%N/A12.83%
Benchmark 1 2 2.12%7.24%15.05%16.35%7.28%7.65%N/A8.19%
KT-HiDiv1.01%9.89%18.77%22.14%10.93%9.03%N/A6.96%
Benchmark 1 5 7.37%10.26%14.76%12.88%7.10%6.15%N/A4.96%
กองทุนตราสารหนี้
ตราสารหนี้ในประเทศ
KTSTPLUS-A0.35%0.70%1.13%1.55%N/AN/AN/A1.50%
Benchmark 1 60.39%0.76%1.17%1.59%N/AN/AN/A1.59%
KTFIXPLUS-I0.49%0.80%1.50%2.11%N/AN/AN/A1.51%
Benchmark 1 70.19%0.72%1.96%3.03%N/AN/AN/A1.81%
KTFIXPLUS-A0.48%0.77%1.46%2.04%N/AN/AN/A1.38%
Benchmark 1 70.19%0.72%1.96%3.03%N/AN/AN/A1.81%
KTFIXPLUS-D0.48%0.77%1.45%2.04%1.90%2.33%2.12%2.46%
Benchmark 1 70.19%0.72%1.96%3.03%2.48%3.30%3.86%3.52%
KTPLUS0.23%0.48%0.84%1.24%1.48%1.73%N/A1.88%
Benchmark 1 80.44%0.87%1.36%1.89%1.98%2.14%N/A2.29%
KTFIX-1Y3Y0.52%0.87%1.70%2.37%1.95%2.37%N/A2.47%
Benchmark 1 90.66%1.11%1.81%2.50%2.32%2.76%N/A2.87%
KT-ST0.36%0.78%1.28%1.71%1.87%2.13%N/A2.46%
Benchmark 1 100.42%0.80%1.23%1.65%1.61%1.75%N/A2.24%
KTILB0.83%2.12%3.24%2.67%2.89%2.52%N/A2.01%
Benchmark 1 110.99%2.00%3.01%4.04%4.04%4.04%N/A4.04%
KTILF-0.12%1.53%4.64%4.87%3.76%3.63%N/A1.09%
Benchmark 1 120.47%1.99%3.89%3.78%3.84%3.46%N/A1.19%
กองทุนรวมตลาดเงิน
KTSV0.21%0.41%0.64%0.91%1.01%1.17%N/A1.53%
Benchmark 1 13 0.33%0.67%1.06%1.46%1.50%1.65%N/A2.04%
KTSS0.24%0.49%0.78%1.06%1.16%1.38%1.77%2.09%
Benchmark 1 14 0.23%0.46%0.70%0.93%0.93%0.98%1.26%1.52%
กองทุนผสม
KTSUK-AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A-0.18%
Benchmark 1 15 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A0.02%
KTSRI-AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A-0.18%
Benchmark 1 16 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A0.03%
KTMEE-AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A-0.55%
Benchmark 1 17 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A0.04%
KTMUNG-AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A-0.73%
Benchmark 1 18 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A0.05%
KT25/75-A0.41%N/AN/AN/AN/AN/AN/A1.12%
Benchmark 1 19 0.88%N/AN/AN/AN/AN/AN/A1.64%
KT25/75-R0.41%N/AN/AN/AN/AN/AN/A1.13%
Benchmark 1 19 0.88%N/AN/AN/AN/AN/AN/A1.63%
KTWP-A0.39%1.80%3.64%3.75%N/AN/AN/A3.65%
Benchmark 1 20 0.90%2.23%5.13%5.83%N/AN/AN/A6.51%
KTWG-A0.36%3.02%5.92%5.68%N/AN/AN/A5.23%
Benchmark 1 21 1.32%3.83%8.39%9.17%N/AN/AN/A9.92%
KT-PIF-D2.22%5.67%12.52%9.50%N/AN/AN/A3.74%
Benchmark 1 22 -1.97%0.53%7.36%7.18%N/AN/AN/A7.22%
KT-PIF-A2.22%5.67%12.52%9.50%N/AN/AN/A3.74%
Benchmark 1 22 -1.97%0.53%7.36%7.18%N/AN/AN/A7.22%
KT-FLEX-2.69%-1.65%2.71%1.81%1.06%5.28%N/A2.81%
Benchmark 1 23 1.18%3.98%8.37%9.57%5.00%5.53%N/A4.71%
KT-OPP-A-1.35%3.64%8.52%11.72%9.61%11.21%N/A11.63%
Benchmark 1 24 0.62%3.23%6.98%8.20%4.90%5.24%N/A5.46%
KT-OPP-D-1.35%3.63%8.50%11.70%9.60%11.20%N/A11.62%
Benchmark 1 24 0.62%3.23%6.98%8.20%4.90%5.24%N/A5.46%
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
TOF2.25%8.80%16.13%16.78%8.47%8.82%9.84%12.58%
Benchmark 1 23 1.18%3.98%8.37%9.57%5.00%5.53%6.33%7.29%
TTPF238.97%30.06%26.85%30.01%15.09%22.17%N/A9.23%
Benchmark 1 23 1.18%3.98%8.37%9.57%5.00%5.53%N/A6.38%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
KTSET50RMF3.64%9.64%18.53%19.42%N/AN/AN/A25.46%
Benchmark 1 1 4.05%10.63%20.21%21.43%N/AN/AN/A29.74%
KT-PIF RMF1.88%5.10%11.69%8.44%N/AN/AN/A6.46%
Benchmark 1 22 -1.97%0.53%7.36%7.18%N/AN/AN/A9.48%
KT-HEALTHC RMF1.84%-1.01%1.87%8.07%N/AN/AN/A0.09%
Benchmark 1 25 -5.59%-6.80%-6.27%-1.13%N/AN/AN/A-1.39%
KT25/75RMF0.48%1.72%4.39%5.81%5.76%N/AN/A5.57%
Benchmark 1 19 0.88%2.24%4.42%5.47%3.47%N/AN/A3.33%
KT-HiDiv RMF1.03%9.53%18.41%21.44%10.65%9.04%N/A9.71%
Benchmark 1 5 7.37%10.26%14.76%12.88%7.10%6.15%N/A5.85%
KT-BOND RMF-0.65%-0.59%-0.03%0.81%-1.53%-0.93%N/A-0.53%
Benchmark 1 26 -4.53%-5.81%-6.80%-7.18%1.38%0.22%N/A0.85%
KT-PROPERTY RMF-2.35%0.67%1.66%6.29%2.72%4.85%N/A4.63%
Benchmark 1 27 -8.54%-7.05%-7.06%-5.57%0.70%4.68%N/A7.16%
KTSE-RMF-8.96%-6.37%-3.61%-3.83%-0.55%4.02%N/A5.23%
Benchmark 1 2 2.12%7.24%15.05%16.35%7.28%7.65%N/A6.62%
KSRMF0.03%6.13%9.31%9.20%3.68%1.40%6.36%8.24%
Benchmark 1 2 2.12%7.24%15.05%16.35%7.28%7.65%8.50%9.16%
RMF11.60%6.19%11.35%10.90%4.01%5.81%9.62%12.18%
Benchmark 1 23 1.18%3.98%8.37%9.57%5.00%5.53%6.33%7.57%
RMF20.47%0.68%1.38%2.01%1.67%2.23%2.34%2.52%
Benchmark 1 28 0.19%0.72%1.96%3.03%2.48%3.30%3.86%3.16%
RMF30.34%0.47%1.01%1.51%1.22%1.69%2.09%2.67%
Benchmark 1 28 0.19%0.72%1.96%3.03%2.48%3.30%3.86%3.87%
RMF40.18%0.37%0.59%0.83%0.92%1.15%N/A1.45%
Benchmark 1 13 0.33%0.67%1.06%1.46%1.50%1.65%N/A2.04%
KT-GOLD RMF1.20%0.77%3.42%3.18%2.55%-0.39%N/A-0.90%
Benchmark 1 29 -2.40%-3.77%-2.19%-3.40%2.20%-0.39%N/A0.30%
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
KTSE-LTF-8.91%-6.43%-3.57%-3.68%N/AN/AN/A-0.73%
Benchmark 1 2 2.12%7.24%15.05%16.39%N/AN/AN/A22.52%
KTEF-LTF-1.60%6.45%13.99%13.32%N/AN/AN/A15.51%
Benchmark 1 2 2.12%7.24%15.05%16.39%N/AN/AN/A23.63%
KSET50LTF3.66%9.77%18.81%19.68%8.05%7.87%9.44%9.56%
Benchmark 1 1 4.05%10.63%20.21%21.43%7.09%6.86%7.58%7.75%
KSLTF-0.22%5.79%8.79%8.64%3.33%1.15%6.50%8.19%
Benchmark 1 2 2.12%7.24%15.05%16.35%7.28%7.65%8.50%9.16%
KTLF1.95%8.45%15.92%15.01%7.28%8.50%10.49%10.33%
Benchmark 1 2 2.12%7.24%15.05%16.35%7.28%7.65%8.50%8.25%
KTLF70/301.39%5.86%10.68%10.02%4.94%6.01%9.86%12.44%
Benchmark 1 2 2.12%7.24%15.05%16.35%7.28%7.65%8.50%9.71%
Feeder Fund
KT-GCINCOME-RN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A-1.37%
Benchmark 1 30 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
KT-GOI-A0.84%0.81%N/AN/AN/AN/AN/A0.81%
Benchmark 1 30 N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
KT-CHINA-A0.66%5.74%14.27%21.38%N/AN/AN/A21.31%
Benchmark 1 31 -2.79%1.64%13.61%22.34%N/AN/AN/A21.32%
KT-JAPAN-D-7.67%-1.43%1.09%5.37%N/AN/AN/A11.03%
Benchmark 1 32 -2.38%4.47%9.50%17.14%N/AN/AN/A14.50%
KT-JAPAN-A-7.66%-1.42%1.13%5.48%N/AN/AN/A11.13%
Benchmark 1 32 -2.38%4.47%9.50%17.14%N/AN/AN/A14.50%
KT-GMO-A1.69%5.58%14.76%20.09%N/AN/AN/A5.64%
Benchmark 1 33 -1.58%-2.38%-1.32%4.08%N/AN/AN/A-2.41%
KT-INDIA-A-6.63%0.58%5.93%11.49%N/AN/AN/A21.29%
Benchmark 1 34 -11.07%-2.67%-1.61%-0.12%N/AN/AN/A10.25%
KT-INDIA-D-6.63%0.58%5.91%11.45%N/AN/AN/A21.26%
Benchmark 1 34 -11.07%-2.67%-1.61%-0.12%N/AN/AN/A12.12%
KT-HEALTHCARE-A1.95%-0.47%2.59%8.98%N/AN/AN/A0.87%
Benchmark 1 25 -5.59%-6.80%-6.27%-1.13%N/AN/AN/A-1.39%
KT-AASIA-A-1.62%6.77%11.26%16.80%N/AN/AN/A6.16%
Benchmark 1 35 -4.11%1.33%4.77%9.56%N/AN/AN/A5.55%
KT-ASEAN-A 2.15%10.66%13.92%19.39%8.41%N/AN/A8.41%
Benchmark 1 36 -2.67%3.65%5.18%9.52%3.05%N/AN/A3.05%
KT-EURO-5.27%-5.40%1.37%11.64%9.81%5.76%N/A6.69%
Benchmark 1 37 -4.23%-4.04%1.61%10.55%9.29%3.87%N/A4.60%
KT-PROPERTY-2.37%0.93%1.97%6.75%2.76%5.01%N/A7.99%
Benchmark 1 27 -8.54%-7.05%-7.06%-5.57%0.70%4.68%N/A10.34%
KT-FINANCE-2.81%1.80%4.54%4.99%7.78%7.41%N/A6.57%
Benchmark 1 38 -5.41%-1.82%0.99%4.95%4.67%4.05%N/A4.10%
KT-US-A-0.29%2.42%4.07%2.79%2.48%N/AN/A2.27%
Benchmark 1 39 -3.01%2.15%6.25%9.71%10.61%N/AN/A10.47%
KT-WEQ-1.98%0.81%3.51%7.19%4.36%N/AN/A5.20%
Benchmark 1 40 -5.23%-1.83%1.51%4.61%6.86%N/AN/A7.41%
KT-Energy-11.09%-5.58%2.01%-7.03%-5.98%-11.43%N/A-1.87%
Benchmark 1 41 -9.26%-5.23%1.48%-4.86%-1.26%-4.97%N/A3.02%
KT-AGRI-8.99%-6.24%-0.43%-1.25%-0.81%-3.11%N/A-1.64%
Benchmark 1 42 -8.18%-4.67%0.32%-1.05%2.83%1.80%N/A3.18%
KT-PRECIOUS-13.85%-14.92%-20.94%-27.97%1.21%-5.91%N/A-13.83%
Benchmark 1 43 -10.28%-10.84%-8.43%-13.90%7.55%-0.57%N/A-10.86%
KT-OIL4.68%17.32%24.70%12.68%-9.23%-22.44%N/A-14.01%
Benchmark 1 44 4.84%19.08%28.38%16.28%-7.14%-20.41%N/A-10.50%
KT-MINING-9.05%-1.55%8.62%2.75%4.43%-6.10%N/A-7.82%
Benchmark 1 45 -7.69%0.40%12.37%6.96%7.67%-0.96%N/A-4.05%
KT-GOLD1.20%0.77%3.53%3.30%2.61%-0.26%N/A-0.12%
Benchmark 1 29 -2.40%-3.77%-2.19%-3.40%2.20%-0.39%N/A0.74%
KT-IGF-R-1.68%1.70%3.54%5.48%4.43%N/AN/A4.71%
Benchmark 1 46 -5.59%-1.94%0.09%1.28%6.61%N/AN/A7.45%
KT-WCORP-2.74%-2.25%-1.68%0.42%1.20%2.46%N/A2.60%
Benchmark 1 47 -5.77%-6.69%-7.20%-6.72%1.22%2.76%N/A4.64%
KT-BOND-0.63%-0.53%0.06%0.92%-1.64%-0.92%N/A1.67%
Benchmark 1 26 -4.53%-5.81%-6.80%-7.18%1.38%0.22%N/A0.81%
ETF
EBANK-4.75%1.18%3.16%3.83%0.60%4.40%N/A3.90%
Benchmark 1 48 -4.56%1.50%3.68%4.54%-0.85%2.80%N/A2.41%
ECOMM5.59%18.52%27.70%34.24%20.33%14.66%N/A8.74%
Benchmark 1 49 5.82%21.06%30.13%36.07%20.74%15.16%N/A9.08%
EFOOD-7.48%-6.75%-3.63%-6.00%8.31%6.85%N/A4.51%
Benchmark 1 50 -6.55%-6.59%-1.82%-3.19%6.45%5.24%N/A1.03%
EICT3.88%1.58%7.09%7.52%-8.31%-4.35%N/A-5.55%
Benchmark 1 51 4.01%1.94%7.88%8.96%-7.19%-4.37%N/A-6.79%
ENY12.29%21.90%36.59%33.99%16.50%12.46%N/A7.91%
Benchmark 1 52 9.48%20.37%34.98%33.07%13.85%9.79%N/A4.91%
ESET503.63%9.63%18.75%19.77%8.38%8.52%N/A8.61%
Benchmark 1 1 4.05%10.63%20.21%21.43%7.09%6.86%N/A6.90%
GLD-2.08%-4.03%-2.65%-3.99%1.24%-1.29%N/A-3.69%
Benchmark 1 53 -2.40%-3.77%-2.19%-3.40%1.24%-1.29%N/A-2.73%
CHINA-5.19%-0.88%6.49%13.43%-2.44%12.47%N/A-0.01%
Benchmark 1 54 -4.00%1.10%6.83%14.01%-1.70%13.47%N/A0.85%

รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

หมายเหตุ :
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน

1) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET50 Total Return Index)
2) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
3) Benchmark คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI) และ ร้อยละ 50 ของผลตอบแทนรวมของ MSCI Vietnam Total Return Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
4) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI Total Return Index)
5) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมราคา SET High Dividend 30 Total Return Index (SETHD Total Return Index)
6) Benchmark คำนวณจาก Government Zero Rate Return Index ที่มีอายุ 6 เดือน (35%) Commercial Paper Index Rating BBB-up (20%) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 6 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL KBANK และ SCB (20%) และอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ปี (25%)
7) Benchmark คำนวณจากอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index ? 10 ปี (40%) และ อัตราผลตอบแทนจาก MTM Corporate Bond Index (A-) 10 ปี (20%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL KBANK และ SCB (20%) และ อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ปี (20%)
8) Benchmark คำนวณจาก Government Zero Rate Return Index ที่มีอายุ 1 ปี (35%) และ Corporate Zero Rate Return Index (A) 1 ปี (30%) และอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ปี (35%)
9) Benchmark คำนวณจากอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index 1-3 ปี (70%) และอัตราผลตอบแทนจาก MTM Corporate Bond Index (A- up) 1-3 ปี (30%)
10) Benchmark คำนวณจากร้อยละ 80 ของอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return) (ZRR) Index ที่มีอายุ 6 เดือน ที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และร้อยละ 20 ของอัตราผลตอบแทนของ THBFIX 6 เดือน
11) Benchmark คำนวณจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุประมาณ 10 ปี ณ วันที่ลงทุน
12) Benchmark คำนวณจากอัตราผลตอบแทนของ Barclays Capital Thailand Government inflation-linked Bond Index คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
13) Benchmark คำนวณจากดัชนีอัตราผลตอบแทนของการลงทุนในพันธบัตร (Zero Rate Return (ZRR) Index ที่มีอายุ 3 เดือน
14) Benchmark คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL KBANK และ SCB
15) Benchmark คำนวณจากอัตราผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี
16) Benchmark คำนวณจากอัตราผลตอบแทนร้อยละ 5 ต่อปี
17) Benchmark คำนวณจากอัตราผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี
18) Benchmark คำนวณจากอัตราผลตอบแทนร้อยละ 9 ต่อปี
19) Benchmark คำนวณจากร้อยละ 30 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index 1-10 ปี ร้อยละ 15% ของอัตราร้อยละ 20 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL KBANK และ SCB ร้อยละ 15% ของอัตราผลตอบแทน THBFIX 1 ปี และ ร้อยละ 20% ของผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
20) Benchmark คำนวณจากร้อยละ 20 จาก TBMA Government Bond Index <= 10 ปี ร้อยละ 10 จาก MTM Corporate Bond Index (BBB up) 1-3 ปี ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทน THBFIX 1 ปี ร้อยละ 5 ของดัชนี LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 5 จาก PF&REIT TR Index และ ร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI)
21) Benchmark คำนวณจากร้อยละ 5 จาก TBMA Government Bond Index <=10 ปี ร้อยละ 5 จาก MTM Corporate Bond Index (BBB up) 1-3 ปี ร้อยละ 5 ของอัตราผลตอบแทน THBFIX 1 ปี ร้อยละ 5 ของดัชนี LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท ร้อยละ 5 จาก PF&REIT TR Index และ ร้อยละ 75 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETTRI)
22) Benchmark คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนรวมจากดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&REIT TR Index) ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก FTSE Strait times REIT TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนรวมจาก MSCI World Infrastructure TR Index ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาท
23) Benchmark คำนวณจากร้อยละ 50 ของผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL KBANK และ SCB
24) Benchmark คำนวณจากร้อยละ 40 ของผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 10 ของอัตราผลตอบแทนจากดัชนี MSCI AC World ที่แปลงเป็นสกุลเงินบาทร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Investment Grade Corporate Bond Index (BBB+ up) และ ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทน THBFIX 1 ปี
25) Benchmark คำนวณจาก MSCI World/Health Care NR USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
26) Benchmark คำนวณจาก Barclays Global Aggregate (USD Hedged) Index ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คำนวณจาก JP Morgan Global Government Bond Index ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
27) Benchmark คำนวณจาก FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
28) Benchmark คำนวณจากร้อยละ 50 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index (Total Return Index) และร้อยละ 50 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL KBANK และ SCB
29) Benchmark คำนวณจากดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
30) ไม่มีตัวชี้วัด
31) Benchmark คำนวณจาก MSCI China 10/40 Net TR Index ซึ่งเป็นดัชนีของกองทุนรวมหลักปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท
32) Benchmark คำนวณจาก Russell/Nomura Small Cap Total Return Index ในสกุลเงินเยน คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
33) Benchmark คำนวณจาก ICE 1 Month EUR LIBOR ในสกุลเงินยูโร คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
34) Benchmark คำนวณจาก MSCI India 10-40 Index ND USD ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
35) Benchmark คำนวณจาก MSCI All Countries Pacific Index (Net) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
36) Benchmark คำนวณจาก MSCI South East Asia Index (Total Return Net) ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
37) Benchmark คำนวณจาก Euromoney Smaller Europe ex-UK Index-TR ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
38) Benchmark คำนวณจาก MSCI AC World Financials + Real Estate Index คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท (เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป)
39) Benchmark คำนวณจาก Russell 3000 Growth Index ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
40) Benchmark คำนวณจาก MSCI All Country World Index ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
41) Benchmark คำนวณจาก MSCI World Energy Index คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินสกุลบาท
42) Benchmark คำนวณจาก DAX Global Agribusiness Index ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
43) Benchmark คำนวณจาก FTSE Gold Mines Index ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
44) Benchmark คำนวณจาก Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Crude oil Excess Return คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
45) Benchmark คำนวณจาก HSBC Global Mining Total Return Index คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท โดย Benchmark ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 คำนวณจาก MSCI World Metals & Mining T.R. (Net) คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
46) Benchmark คำนวณจาก S&P 500 ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาทคำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
47) Benchmark คำนวณจาก Barclays Capital Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
48) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจธนาคาร (SET Banking Sector Total Return Index)
49) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพาณิชย์ (SET Commerce Sector Total Return Index)
50) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (SET Food and Beverage Sector Total Return Index)
51) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (SET ICT Sector Total Return Index)
52) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค (SET Energy & Utilities Sector Total Return Index)
53) Benchmark คำนวณจากดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
54) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุน W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน