กองทุนรวม ETF ทองคำ (GLD)

ทำไม iNAV ไม่เท่ากับราคาซื้อขายในตลาด

ราคาซื้อขายในตลาดเกิดจากความต้องการซื้อ-ขายในตลาด ตามความคาดหวังในทิศทางราคาทองของนักลงทุน อย่างไรก็ตามเมื่อใดที่ราคาซื้อ-ขายในตลาด แตกต่างจาก iNAV ซึ่งเป็นราคาทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณของกองทุน ซึ่งจะเคลื่อนไหวตามราคาทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนจริง ได้แก่ กองทุนอีทีเอฟทองคำในต่างประเทศ (SPDR®  Gold Trust) รวมถึงความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในระหว่างวัน เช่น เมื่อในกรณีที่ราคาสูงกว่า ก็จะมีผู้ลงทุนที่มองเห็นความแตกต่างของราคานี้ เข้ามาทำการขอซื้อหน่วยโดยตรงกับบริษัทจัดการ ผ่านผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (ในราคาที่เท่ากับที่กองทุนลงทุนใน SPDR® Gold Trust ในตลาดฮ่องกงในวันนั้นๆ) และขายหน่วยออกไปในราคาที่สูงกว่าในตลาด ทำให้ในที่สุดแล้วราคาซื้อ-ขายจะเข้าใกล้ราคา iNAV ในที่สุด

 

ทำไมต้องมี iNAV ใช้ iGLD แทนเลยได้หรือไม่

ราคา iGLD นั้นทางบริษัทจัดการคำนวณ เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้เป็นแนวทางแทน iNAV ในช่วงที่ตลาดฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดที่กองทุนหลักจดทะเบียนอยู่หยุดทำการซื้อขายเท่านั้น แต่เนื่องจาก GLD นั้นอ้างอิงโดยตรงกับราคากองทุนอีทีเอฟทองคำในต่างประเทศ (SPDR Gold Trust) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณราคา iNAV ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเปิดทำการ ผู้ลงทุนควรอ้างอิงราคาที่เหมาะสมจาก iNAV เป็นหลัก

ราคา iGLD จะทำการ Update บ่อยแค่ไหน

ราคา iGLD ที่ทางบริษัทจัดการคำนวณให้นั้นจะทำการ Update ทุกๆ 15 วินาที

ราคา iGLD คืออะไร

เนื่องจากราคาของกองทุนรวมหลักจะไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลานอกเหนือจากเวลาเปิดของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ระหว่าง 8.30 น. – 11.00 น. และ 12.30 น. – 15.00 น. (เวลาในประเทศไทย) รวมถึงในวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ส่งผลให้ iNAV เคลื่อนไหวจากอัตราแลกเปลี่ยน THB/HKD เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถใช้ราคา iGLD ซึ่งอ้างอิงจากราคาทองคำโลก (Gold Spot) และอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB เป็นแนวทางการซื้อขายในช่วงเวลาเหล่านั้นได้

ราคา iGLD คำนวณอย่างไร

ราคา iGLD จะคำนวณมาจาก
1. ราคา NAV ของกองทุน GLD ณ สิ้นวันของวันทำการก่อนหน้า 
2. การเปลี่ยนแปลงระหว่างวันของราคาทองคำโลก (Gold Spot) 
3. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง THB/USD 
เช่น ราคา NAV ของกอง GLD ณ สิ้นวันที่ 1 อยู่ที่ 10 บาท ราคา iGLD ระหว่างวันที่ 2 จะเปลี่ยนแปลงจาก 10 บาท + (% การเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำโลก) + (% การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน)

 

Page 2 of 2