รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มสูงสุดอีก 100,000 บาท กับ 3 กองทุน ThaiESG เสนอขายครั้งแรก 8-18 ธ.ค. 2566 และลงทุนต่อได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป

รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มสูงสุดอีก 100,000 บาท กับ 3 กองทุน ThaiESG เสนอขายครั้งแรก 8-18 ธ.ค. 2566 และลงทุนต่อได้ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป