ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2560
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSS 30/03/256012.6625+0.000412.662612.662519,754,078,812.87
KTSV 30/03/256011.3287+0.000111.328811.3287680,672,078.41
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 30/03/256011.5241+0.000611.524211.524119,522,985,675.66
KTPLUS 30/03/256010.7764+0.000310.776510.776484,942,399,805.71
KTFIX-1Y3Y 30/03/256010.8289+0.001610.829010.82895,544,548,008.04
KTILF 30/03/256010.1355+0.063310.150810.1304253,291,593.15
KTFIXPLUS-A 30/03/256011.7608+0.002211.760911.760856,946,977.49
KTFIXPLUS-D 30/03/256011.5797+0.002211.579811.5797497,355,726.37
KTFIXPLUS-I 30/03/256011.6009+0.002211.601011.6009281,379.22
KTSTPLUS-A 30/03/256010.0937+0.000510.093810.09374,480,882,025.06
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 30/03/256011.1800+0.003211.208111.1800727,738,749.15
KT-OPP-A 30/03/256014.3264+0.01512,542,601,326.96
KT-OPP-D 30/03/256012.4140+0.013223,225,755.32
KT-PIF-A 30/03/25609.7129-0.02599.76169.7129423,364,973.59
KT-PIF-D 30/03/25609.7129-0.02599.76169.7129614,602,829.33
KTWG-A 30/03/25609.9837+0.00849.98389.9837230,512,180.39
KTWP-A 30/03/256010.0029+0.005310.003010.0029228,652,153.93
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 30/03/25605.2494+0.02005.24945.249458,794,071.27
EBANK 30/03/25605.7096+0.01365.70965.709699,918,124.84
ECOMM 30/03/25607.1260+0.00417.12607.126035,630,382.40
EFOOD 30/03/25606.7532+0.01206.75326.753227,013,036.64
EICT 30/03/25604.8542+0.02294.85424.854219,416,942.03
ENY 30/03/25606.0735+0.01496.07356.0735109,324,197.98
CHINA 30/03/25605.4090-0.00295.43715.3955146,593,120.96
GLD 30/03/25601.8592+0.00001.86901.8546347,085,331.44
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 30/03/256010.4049+0.006910.405010.4049769,128,809.29
KTEF 30/03/256020.1704-0.007120.321820.1704493,222,033.33
KT-HiDiv 30/03/256010.5949+0.013010.674510.5949112,036,737.50
KTSE 30/03/256011.8395+0.014411.869211.83953,414,895,923.03
KTMSEQ 30/03/256012.2413+0.002112.363812.2413103,976,573.25
KT-mai 30/03/256010.5634+0.075410.669110.563465,821,854.35
KT-CLMVT-A 30/03/256010.1076+0.020610.259310.1076474,326,981.91
KT-CLMVT-D 30/03/256010.1078+0.020710.259510.107827,378,828.39
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 29/03/256011.0164+0.016511.099111.016493,055,115.28
KT-WCORP 29/03/256011.3188-0.013011.403811.31881,240,790,577.80
KT-AGRI 29/03/25609.1127+0.02099.24959.112717,622,752.07
KT-Energy 29/03/25608.9915+0.14789.12658.9915348,495,171.31
KT-FINANCE 29/03/256016.2654+0.056316.509516.2654455,036,122.43
KT-MINING 29/03/25605.1210+0.01785.19795.1210181,937,912.58
KT-PRECIOUS 29/03/25604.6594+0.02134.72944.6594328,923,087.49
KT-OIL 29/03/25602.6317+0.04542.63442.6317332,916,528.31
KT-GOLD 30/03/25609.6612-0.00159.68559.6612297,079,034.60
KT-PROPERTY 29/03/256011.7191+0.068111.895011.7191227,044,855.22
KT-EURO 29/03/256011.6283+0.013111.802811.6283255,851,612.10
KT-IGF-R 29/03/256011.0887+0.044311.199711.0887422,560,802.50
KT-WEQ 29/03/256011.1573+0.029811.324811.1573212,061,656.99
KT-US-A 29/03/256010.3757+0.090110.531410.3757208,031,093.79
KT-ASEAN-A 29/03/256010.7223+0.038310.883210.722369,969,850.88
KTNA5-2 29/03/25609.2713+0.00639.2713180,175,845.67
KT-AASIA-A 29/03/256010.0715+0.017110.222710.0715387,773,995.70
KTEURO8-1 29/03/256010.4195+0.001210.419517,700,975.86
KTOIL5-1 29/03/25606.9459+0.14856.945916,389,819.33
KT-HEALTHCARE-A 29/03/25609.3952+0.02989.53629.3952209,819,601.35
KT-INDIA-A 29/03/256013.4810+0.014913.683313.4810578,432,064.57
KT-INDIA-D 29/03/256012.9376+0.014313.131812.937631,604,901.28
29/03/256013.4518+0.01520.00000.0000610,036,965.85
KT-GMO-A 29/03/25609.2968-0.03799.43649.29681,429,018,569.40
KT-JAPAN-A 29/03/256011.7348+0.068311.910911.7348242,738,352.52
KT-JAPAN-D 29/03/256011.7267+0.068311.902711.72679,512,005.72
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF1 30/03/256054.0901+0.048154.090254.09011,886,961,723.45
RMF2 30/03/256014.4302+0.001414.430314.43021,645,697,102.04
RMF3 30/03/256013.6819+0.004513.682013.68193,355,778,959.35
RMF4 30/03/256011.3384+0.000311.338511.3384725,636,380.10
KT-BOND RMF 29/03/25609.6407+0.01189.64089.640769,107,684.34
KT-HiDiv RMF 30/03/256012.3857+0.016612.385812.3857340,869,108.07
KTSE-RMF 30/03/256013.8206+0.017113.820713.8206954,201,925.89
KSRMF 30/03/256022.5175+0.106822.517622.5175171,383,487.20
KT-GOLD RMF 30/03/25609.1214-0.00079.12159.1214426,886,319.01
KT-PROPERTY RMF 29/03/256011.9757+0.069311.975811.975790,330,571.13
KT-WEQ RMF 29/03/256010.5184+0.022710.518510.518435,255,586.82
KT25/75RMF 30/03/256011.2961-0.011811.296211.2961258,654,087.95
KT-HEALTHC RMF 29/03/25609.3033+0.02929.30349.303368,809,159.20
KT-PIF RMF 30/03/25609.8190-0.02759.81919.819058,865,255.75
KTSET50RMF 30/03/256010.5644+0.040310.564510.5644123,222,975.31
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 30/03/256033.8027+0.028033.802833.80275,622,148,468.48
KSET50LTF 30/03/256022.4523+0.085522.452422.45231,141,094,287.00
KTLF 30/03/256025.7212+0.023225.721325.72124,803,432,404.49
KSLTF 30/03/256022.5192+0.112722.519322.5192172,914,969.38
KTEF-LTF 30/03/256010.2444-0.004010.244510.2444204,243,716.35
KTSE-LTF 30/03/256010.3528+0.010310.352910.3528251,102,130.90
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/01/256010.3805+0.073610,038,029,838.74
DTCPF 31/01/256010.3411+0.13614,233,673,122.37
TCIF 31/01/256012.7475+0.067228,210,354,834.21
THIF 31/01/256011.1370+0.068529,179,083,190.46
TLGF 31/01/256011.7192-0.132927,391,146,601.93
TRIF 31/01/256013.6194+0.050721,641,253,514.00
TTLPF 31/01/256011.7337+0.17712,112,070,843.81
EGATIF 31/01/256010.0419+0.044820,942,400,469.87
TFF 31/01/256010.0184+0.0098500,921,082.73
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTILB 30/03/256011.1368+0.000411.136911.136873,749,903.56
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 30/03/256015.0515+0.013715.0516ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์976,689,210.13
TOF2 30/03/256011.6265+0.011111.6266ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,166,517,133.47
TTPF2 30/03/2560448.4547-0.3856448.4548448.4547778,129,267.67
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 30/03/256048.0164+0.0735350,859,393,298.80
VAYU1B 30/03/256048.0164+0.0735350,859,393,298.80

Go To Tp