ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2560
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSS 18/08/256012.7200+0.000312.720112.720018,938,235,747.31
KTSV 18/08/256011.3740+0.000311.374111.37401,305,316,072.97
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 18/08/256011.6035+0.000411.603611.603520,690,717,529.54
KTPLUS 18/08/256010.8429+0.000610.843010.842985,605,053,752.46
KTFIX-1Y3Y 18/08/256010.9533+0.004210.953410.95335,383,963,356.72
KTILF 18/08/256010.2128-0.045410.228210.2077219,541,509.80
KTFIXPLUS-A 18/08/256011.8764+0.004211.876511.8764313,215,626.48
KTFIXPLUS-D 18/08/256011.5634+0.004011.563511.5634373,863,086.24
KTFIXPLUS-I 18/08/256011.7178+0.004111.717911.7178284,215.29
KTSTPLUS-A 18/08/256010.1598+0.000410.159910.159826,271,841,614.19
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 18/08/256010.9721-0.005910.999610.9721611,945,463.18
KT-OPP-A 18/08/256014.9596-0.12793,560,513,121.29
KT-OPP-D 18/08/256012.9625-0.110826,255,336.95
KT-PIF-A 18/08/25609.7270+0.00459.77579.7270341,290,955.95
KT-PIF-D 18/08/25609.6261+0.00449.67439.6261584,366,614.51
KTWG-A 18/08/25609.9124-0.00119.91259.9124276,208,165.22
KTWP-A 18/08/256010.0066+0.001910.006710.0066262,650,917.79
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 18/08/25605.2908-0.00425.29085.290859,257,961.92
EBANK 18/08/25605.4771+0.00835.47715.477187,634,039.19
ECOMM 18/08/25607.2569-0.02037.25697.256936,284,719.89
EFOOD 18/08/25606.4475-0.08806.44756.447525,790,320.51
EICT 18/08/25604.7769+0.01174.77694.776919,107,582.63
ENY 18/08/25606.1750+0.02216.17506.1750111,150,259.38
CHINA 18/08/25605.5004-0.02455.52915.4720149,070,592.51
GLD 18/08/25601.8478+0.00621.85751.8383333,860,350.04
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 18/08/25609.9167-0.02019.91689.91671,012,510,833.50
KTEF 18/08/256019.5892-0.045219.736219.4913599,119,544.27
KT-HiDiv 18/08/256010.4628-0.016910.541410.4366126,346,622.07
KTSE 18/08/256011.0334-0.053111.061111.03343,593,361,621.98
KTMSEQ 18/08/256011.5878-0.117211.703811.5588115,024,745.30
KT-mai 18/08/25609.7521-0.05369.84979.727755,624,899.06
KT-CLMVT-A 18/08/25609.8413-0.02349.98909.8413496,636,594.63
KT-CLMVT-D 18/08/25609.8405-0.02349.98829.840539,810,594.72
KT-SET50-A 18/08/256010.0721-0.008110.082310.0620132,319,085.55
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 17/08/256011.1771+0.003711.261011.177155,658,411.55
KT-WCORP 17/08/256011.6094+0.020211.696611.6094293,008,718.10
KT-AGRI 17/08/25609.1049-0.02979.24169.104913,322,077.11
KT-Energy 17/08/25608.0117-0.08148.13208.0117290,533,962.78
KT-FINANCE 17/08/256016.3962-0.211916.642216.3962666,765,593.71
KT-MINING 17/08/25605.2348+0.13115.31345.2348171,282,523.79
KT-PRECIOUS 17/08/25603.9637+0.00274.02333.9637349,350,108.70
KT-OIL 17/08/25602.3596-0.00352.36212.3596332,413,419.46
KT-GOLD 18/08/25609.8773+0.06579.90219.8526364,317,961.09
KT-PROPERTY 17/08/256012.4670+0.045012.654112.4670158,195,602.07
KT-EURO 17/08/256013.3118-0.030613.511613.3118658,152,120.77
KT-IGF-R 11/08/256011.3085-0.080211.421711.3085456,057,420.34
KT-WEQ 17/08/256011.3983-0.151011.569411.3983260,938,335.72
KT-US-A 17/08/256010.0550-0.203010.205910.0550260,595,417.31
KT-ASEAN-A 17/08/256011.3299+0.016911.499911.329963,957,378.38
KTNA5-2 18/08/25609.5648-0.04079.5648171,986,727.98
KT-AASIA-A 17/08/256010.5710-0.021610.729710.5710324,573,779.41
KTOIL5-1 17/08/25606.3495+0.00996.349511,784,449.63
KT-HEALTHCARE-A 17/08/25609.7135-0.11779.85939.7135221,459,073.80
KT-INDIA-A 17/08/256015.1723+0.006115.400015.1723269,893,607.70
KT-INDIA-D 17/08/256013.8665+0.005614.074613.866552,956,395.73
KT-GMO-A 17/08/25609.9995-0.015910.14969.99951,047,974,794.45
KT-JAPAN-A 17/08/256011.8913+0.123112.069811.8913289,695,058.43
KT-JAPAN-D 17/08/256011.4095+0.118111.580711.409520,436,590.81
KT-CHINA-A 17/08/256011.3567+0.023911.527211.3567719,327,915.35
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF1 18/08/256053.3121-0.076153.312253.31211,829,953,413.70
RMF2 18/08/256014.5795+0.005914.579614.57951,637,714,691.15
RMF3 18/08/256013.7943+0.003513.794413.79433,270,282,030.08
RMF4 18/08/256011.3823+0.000311.382411.3823697,028,013.78
KT-BOND RMF 17/08/25609.7791+0.00359.77929.779168,512,363.60
KT-HiDiv RMF 18/08/256012.6046-0.020412.604712.6046359,923,843.23
KTSE-RMF 18/08/256013.1227-0.064013.122813.1227925,559,455.85
KSRMF 18/08/256021.1798+0.032121.179921.1798150,704,995.65
KT-GOLD RMF 18/08/25609.3211+0.06179.32129.3211420,443,668.81
KT-PROPERTY RMF 17/08/256012.7138+0.045012.713912.713896,108,571.63
KT-WEQ RMF 17/08/256010.7270-0.142910.727110.727035,679,177.75
KT25/75RMF 18/08/256011.4585-0.005311.458611.4585281,731,902.05
KT-HEALTHC RMF 17/08/25609.6028-0.11739.60299.602870,093,551.55
KT-PIF RMF 18/08/25609.7997+0.00489.79989.799762,170,370.85
KTSET50RMF 18/08/256010.6300-0.008710.630110.6300141,311,557.18
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 18/08/256033.1767-0.038833.176833.17675,455,509,750.43
KSET50LTF 18/08/256022.5821-0.018322.582222.58211,224,796,633.67
KTLF 18/08/256025.1693-0.045625.169425.16934,656,266,970.32
KSLTF 18/08/256021.1697+0.028021.169821.1697160,455,955.26
KTEF-LTF 18/08/25609.9508-0.02349.95099.9508217,923,761.59
KTSE-LTF 18/08/25609.8578-0.04679.85799.8578274,690,203.33
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 30/06/256010.3348+0.07729,993,832,052.68
DTCPF 30/06/256010.3965-0.02544,256,352,817.35
30/06/256013.3874+0.016829,626,489,985.92
30/06/256011.7320+0.012530,738,022,139.62
TLGF 30/06/256011.9055+0.079427,826,699,918.08
30/06/256013.5862-0.016421,588,543,723.59
TTLPF 30/06/256011.6435+0.14912,095,843,638.05
EGATIF 30/06/256010.4950+0.393421,887,517,696.62
TFF 30/06/256010.0724+0.0114503,624,172.01
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTILB 18/08/256011.1126-0.019011.112711.112672,002,864.80
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 18/08/256014.7352-0.032014.7353ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์956,161,076.86
TOF2 18/08/256011.1683-0.024311.1684ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,120,541,054.99
TTPF2 18/08/2560518.9237-0.3864518.9238518.9237900,402,411.04
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 18/08/256045.9067+0.2328335,443,354,256.77
VAYU1B 18/08/256045.9067+0.2328335,443,354,256.77

Go To Tp