ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2560
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSS 23/06/256012.6950+0.000412.695112.695017,471,880,508.34
KTSV 23/06/256011.3567+0.000411.356811.3567914,525,803.21
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 23/06/256011.5709+0.001111.571011.570921,263,918,515.03
KTPLUS 23/06/256010.8167+0.000710.816810.816785,150,827,645.56
KTFIX-1Y3Y 23/06/256010.9061+0.000810.906210.90615,319,429,041.43
KTILF 23/06/256010.1695+0.049210.184910.1644238,341,988.11
KTFIXPLUS-A 23/06/256011.8339+0.001111.834011.8339178,856,973.24
KTFIXPLUS-D 23/06/256011.6521+0.001111.652211.6521377,712,867.76
KTFIXPLUS-I 23/06/256011.6749+0.001111.675011.6749283,174.91
KTSTPLUS-A 23/06/256010.1339+0.000510.134010.133913,052,133,175.32
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 23/06/256011.1217+0.005411.149611.1217669,579,915.56
KT-OPP-A 23/06/256014.7796-0.02363,509,862,101.29
KT-OPP-D 23/06/256012.8064-0.020524,957,477.56
KT-PIF-A 23/06/25609.4905+0.03509.53819.4905393,695,572.69
KT-PIF-D 23/06/25609.4905+0.03509.53819.4905573,976,213.09
KTWG-A 23/06/25609.9906+0.00099.99079.9906254,178,737.24
KTWP-A 23/06/256010.0344+0.001110.034510.0344243,997,528.88
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 23/06/25605.2768+0.00675.27685.276859,100,936.18
EBANK 23/06/25605.6646+0.00995.66465.664693,466,763.25
ECOMM 23/06/25607.3867-0.00177.38677.386736,933,485.74
EFOOD 23/06/25606.7072-0.00936.70726.707226,829,159.60
EICT 23/06/25604.9134+0.00334.91344.913419,653,698.59
ENY 23/06/25605.9777+0.01605.97775.9777107,598,670.99
CHINA 23/06/25605.6391+0.09715.66845.6100152,829,028.91
GLD 23/06/25601.8354+0.00151.84501.8259331,625,327.61
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 23/06/256010.0870+0.005310.087110.08701,007,907,847.43
KTEF 23/06/256020.5463+0.096720.700520.5463551,313,805.82
KT-HiDiv 23/06/256010.8960+0.006210.977810.8688115,119,153.87
KTSE 23/06/256012.0143-0.019312.044412.01433,491,755,894.78
KTMSEQ 23/06/256012.6310-0.001012.757412.5994105,433,739.95
KT-mai 23/06/256010.4060+0.010010.510210.380059,221,945.51
KT-CLMVT-A 23/06/256010.0192-0.024110.169610.0192511,359,659.52
KT-CLMVT-D 23/06/256010.0191-0.024110.169510.019138,835,009.34
KT-SET50-A 23/06/256010.0394+0.012610.049510.0294113,050,196.70
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 22/06/256011.1823+0.001111.266311.182357,582,020.81
KT-WCORP 22/06/256011.6103+0.006811.697511.6103655,370,061.57
KT-AGRI 22/06/25608.9110-0.04159.04488.911015,245,599.97
KT-Energy 22/06/25608.1029-0.05658.22458.1029290,268,772.73
KT-FINANCE 22/06/256016.3657-0.023116.611316.3657620,866,069.20
KT-MINING 22/06/25604.6345+0.02494.70414.6345161,467,402.03
KT-PRECIOUS 22/06/25604.2612+0.07604.32524.2612344,466,655.18
KT-OIL 22/06/25602.2522+0.00842.25462.2522401,970,960.25
KT-GOLD 23/06/25609.6607+0.02839.68509.6365335,517,632.09
KT-PROPERTY 22/06/256012.2747-0.053312.458912.2747164,272,125.13
KT-EURO 22/06/256012.8899+0.038913.083312.8899444,978,245.76
KT-IGF-R 22/06/256011.3682-0.000611.482011.3682433,272,115.82
KT-WEQ 22/06/256011.4835+0.049211.655911.4835231,673,102.59
KT-US-A 22/06/256010.4416+0.026710.598310.4416257,160,582.61
KT-ASEAN-A 22/06/256011.1574+0.007311.324911.157481,643,237.24
KTNA5-2 23/06/25609.6257+0.04459.6257175,024,763.69
KT-AASIA-A 22/06/256010.5524+0.041210.710810.5524250,473,240.54
KTOIL5-1 22/06/25606.0384+0.02056.038411,690,082.48
KT-HEALTHCARE-A 22/06/256010.1929+0.119710.345910.1929220,560,678.86
KT-INDIA-A 22/06/256014.3289-0.102714.543914.3289269,463,689.66
KT-INDIA-D 22/06/256013.0964-0.093813.292913.096460,350,955.94
KT-GMO-A 22/06/25609.7924+0.01839.93949.79241,206,351,592.87
KT-JAPAN-A 22/06/256011.8780+0.011812.056311.8780236,925,353.14
KT-JAPAN-D 22/06/256011.4014+0.011411.572511.401410,163,461.45
KT-CHINA-A 22/06/256010.6319+0.065610.791510.6319627,509,433.43
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF1 23/06/256054.0102+0.019854.010354.01021,858,804,938.87
RMF2 23/06/256014.5266+0.000414.526714.52661,632,197,422.14
RMF3 23/06/256013.7605+0.001913.760613.76053,290,549,130.64
RMF4 23/06/256011.3643+0.000111.364411.3643707,566,662.17
KT-BOND RMF 22/06/25609.7871+0.00249.78729.787168,670,651.68
KT-HiDiv RMF 23/06/256012.7048+0.008012.704912.7048357,411,677.81
KTSE-RMF 23/06/256014.0083-0.021214.008414.0083961,013,638.87
KSRMF 23/06/256022.5054+0.024622.505522.5054161,125,470.08
KT-GOLD RMF 23/06/25609.1195+0.02789.11969.1195410,542,211.75
KT-PROPERTY RMF 22/06/256012.5276-0.054712.527712.527694,875,770.32
KT-WEQ RMF 22/06/256010.8142+0.044910.814310.814235,510,607.32
KT25/75RMF 23/06/256011.4845+0.001411.484611.4845274,040,364.72
KT-HEALTHC RMF 22/06/256010.0770+0.116510.077110.077073,677,311.75
KT-PIF RMF 23/06/25609.5741+0.03519.57429.574159,147,262.21
KTSET50RMF 23/06/256010.6089+0.013410.609010.6089134,109,052.87
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 23/06/256033.7167+0.015133.716833.71675,558,700,325.24
KSET50LTF 23/06/256022.5416+0.028522.541722.54161,166,297,888.33
KTLF 23/06/256025.6171+0.016125.617225.61714,746,895,376.90
KSLTF 23/06/256022.4884+0.026422.488522.4884170,331,132.52
KTEF-LTF 23/06/256010.4416+0.047610.441710.4416215,670,110.34
KTSE-LTF 23/06/256010.5008-0.015510.500910.5008270,942,295.58
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 30/04/256010.3737+0.078410,031,370,826.36
DTCPF 30/04/256010.4227+0.04464,267,081,235.15
TCIF 30/04/256012.9244+0.248428,601,836,237.74
THIF 30/04/256011.1639+0.047929,249,637,894.15
TLGF 30/04/256011.7482-0.135327,458,934,026.37
TRIF 30/04/256013.5601+0.037821,547,082,407.10
TTLPF 30/04/256011.7845+0.16762,121,211,408.81
EGATIF 30/04/256010.2365+0.045721,348,235,608.17
TFF 30/04/256010.0504+0.0122502,520,571.74
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTILB 23/06/256011.0819+0.006811.082011.081972,187,186.14
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 23/06/256014.9940+0.009414.9941ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์972,957,712.42
TOF2 23/06/256011.3710+0.007511.3711ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,140,880,234.68
TTPF2 23/06/2560535.5012+0.3345535.5013535.5012929,166,643.65
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 23/06/256046.8332+0.1139342,213,775,558.09
VAYU1B 23/06/256046.8332+0.1139342,213,775,558.09

Go To Tp