ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 01 เมษายน 2558
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 01/04/255811.0922+0.000411.092311.09221,642,384,582.58
KTSS 01/04/255812.3624+0.000612.362512.362424,140,584,596.50
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 01/04/255811.0870+0.000111.087111.08705,241,626,503.25
KTPLUS 01/04/255810.4397+0.000110.439810.439736,124,794,286.51
KTFIX-1Y3Y 01/04/255810.4653+0.002710.465410.46534,421,693,269.61
KTDF 01/04/255811.6399+0.003111.640011.639989,930,796.55
KTILF 01/04/25589.4676+0.01239.48199.4629640,235,483.00
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 01/04/255811.3109+0.256011.311011.31091,372,402,166.78
KT-OPP-A 01/04/255812.2246-0.000312.2491585,153,811.16
KT-OPP-D 01/04/255811.2087-0.000211.2312228,733,106.16
TRIG5-5 01/04/255810.0583+0.1653497,771,064.82
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 01/04/25585.1981+0.06115.19815.198174,853,409.89
EBANK 01/04/25585.8681+0.02445.86815.8681129,098,517.31
ECOMM 01/04/25585.6802+0.09385.68025.680279,523,505.30
EFOOD 01/04/25585.1062+0.04145.10625.106230,637,606.64
EICT 01/04/25586.8980+0.11536.89806.898034,490,295.38
ENY 01/04/25585.1943+0.05265.19435.1943155,829,412.73
CHINA 01/04/25588.0414+0.25878.08327.9998290,308,797.62
HK 01/04/25585.3209+0.02925.34865.29346,743,770.85
GLD 01/04/25581.7038+0.00951.71281.6951386,232,425.44
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 01/04/255810.1122+0.126410.112310.1122660,402,242.84
KTEF 01/04/255816.8011+0.333316.801216.8011314,675,192.54
KT-HiDiv 01/04/25589.8303+0.09369.90419.805777,873,410.71
KTSE 01/04/255813.3276+0.313413.327713.32762,714,776,136.93
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 31/03/255811.7274+0.039311.815511.7274112,022,714.68
KT-WCORP 31/03/255810.9684+0.000011.050810.9684174,106,702.02
KT-AGRI 31/03/25589.1225-0.03029.25949.122527,019,834.94
KT-Energy 31/03/255810.1363-0.069110.288410.1363222,480,018.31
KT-FINANCE 31/03/255813.5186-0.136713.721513.518622,233,971.47
KT-MINING 31/03/25584.6202+0.00084.68964.620235,899,927.25
KT-PRECIOUS 31/03/25583.1920-0.03113.24003.192076,905,218.04
KT-OIL 31/03/25583.9975-0.04614.00163.9975272,860,583.96
KT-GOLD 01/04/25589.1209+0.02099.14389.0981241,748,204.13
KT-PROPERTY 31/03/255812.8491+0.028713.041912.8491210,512,928.32
KT-EURO 31/03/25589.8139-0.01979.96129.81391,596,640,681.88
KT-IGF-R 31/03/255810.3286+0.011310.432010.32861,525,411,902.33
KT-WEQ 31/03/255810.4046-0.087410.560810.4046215,772,667.17
KT-US-A 31/03/25589.8397-0.11639.98749.8397382,778,085.25
KT-ASEAN-A 31/03/25589.9997262,375,129.35
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 01/04/255811.1223+0.000411.122411.1223527,575,810.78
RMF3 01/04/255813.3963+0.003913.396413.39632,861,321,781.40
RMF2 01/04/255814.0110+0.005414.011114.01101,144,772,008.70
KT-BOND RMF 31/03/255810.2190+0.034810.219110.219076,226,535.15
RMF1 01/04/255854.0680+0.708254.068154.06801,640,909,545.39
KT-HiDiv RMF 01/04/255811.2338+0.113111.233911.2338217,390,779.33
KTSE-RMF 01/04/255813.8923+0.338013.892413.8923713,966,073.40
KSRMF 01/04/255822.3121+0.297722.312222.3121113,057,553.06
KT-GOLD RMF 01/04/25588.6139+0.01978.61408.6139402,017,120.70
KT-PROPERTY RMF 31/03/255811.7743+0.026411.774411.774385,553,213.87
KT-WEQ RMF 31/03/255810.0225-0.084010.022610.022524,856,542.72
KT25/75RMF 01/04/255810.1709+0.053810.171010.170933,718,906.68
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 01/04/255832.4772+0.319232.477332.47724,563,612,709.33
KSET50LTF 01/04/255821.5572+0.259421.557321.5572886,063,555.87
KTLF 01/04/255825.1772+0.330225.177325.17723,889,935,225.48
KSLTF 01/04/255822.4183+0.298422.418422.4183160,937,437.82
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/01/255810.3765+0.067810,034,120,878.59
DTCPF 31/01/255810.8020+0.12894,422,362,816.23
TCIF 31/01/255812.7278+0.063228,166,647,259.98
THIF 31/01/255811.1809+0.049029,294,001,610.75
TLGF 31/01/255811.1855-0.139426,143,690,041.46
TRIF 31/01/255813.6426+0.058521,678,198,507.71
TTLPF 31/01/255811.0001+0.15311,980,027,312.65
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTFIX3M1 01/04/255811.3864+0.001211.386511.3864404,070,865.87
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 01/04/255815.3580+0.124215.3581ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,012,035,827.86
TOF2 01/04/255813.4876+0.172813.4877ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,158,944,813.62
TTPF 01/04/25581,557.0676+10.1431589,959,214.58
TTPF2 01/04/2558420.3870+1.4158729,428,069.17
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 01/04/255842.9290+0.0306314,696,731,024.55
VAYU1B 01/04/255842.9290+0.0306314,696,731,024.55

Go To Tp