ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2558
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 31/08/255811.1484+0.001011.148511.14843,498,246,223.47
KTSS 31/08/255812.4363+0.001312.436412.436321,879,833,369.80
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 31/08/255811.2074+0.001311.207511.20749,959,980,582.07
KTPLUS 31/08/255810.5255+0.000110.525610.525568,096,415,085.83
KTFIX-1Y3Y 31/08/255810.5687+0.000910.568810.568710,390,666,493.17
KTDF 31/08/255811.5773+0.002011.577411.5773206,174,500.48
KTILF 31/08/25589.1810-0.02099.19499.1764514,935,022.34
KTFFE17 31/08/255810.0091-0.04963,220,244,732.40
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 31/08/255810.2613+0.128410.261410.26131,125,646,345.10
KT-OPP-A 31/08/255812.3818+0.007212.35701,985,880,432.57
KT-OPP-D 31/08/255810.9638+0.006410.9419227,613,770.59
TRIG5-5 31/08/25589.5691+0.1051473,561,009.41
TRIG5-6 31/08/25589.9721+0.1152113,521,954.28
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 31/08/25584.5567+0.05854.55674.556765,616,586.89
EBANK 31/08/25584.8281-0.00434.82814.8281113,461,550.75
ECOMM 31/08/25585.9526+0.10425.95265.952677,384,660.62
EFOOD 31/08/25584.4949+0.02684.49494.494926,969,883.83
EICT 31/08/25586.3613+0.15876.36136.361325,445,379.24
ENY 31/08/25584.4018+0.02814.40184.4018123,252,926.01
CHINA 31/08/25585.7655+0.00475.79565.7357265,801,786.71
HK 31/08/25585.0946-0.01635.12115.068311,551,595.58
GLD 31/08/25581.7824+0.00181.79171.7731375,508,466.86
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 31/08/25589.1988+0.12129.19899.1988662,782,819.87
KTEF 31/08/255815.1858+0.195515.185915.1858325,314,064.23
KT-HiDiv 31/08/25589.3209+0.10919.39099.297682,688,050.69
KTSE 31/08/255811.8539+0.188211.854011.85392,996,391,838.35
KTMSEQ 31/08/25589.2488+0.20079.34149.225758,541,128.29
KT-mai 31/08/25588.7810+0.11938.86898.759086,173,417.66
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 28/08/255811.3239+0.075711.408911.323974,553,010.32
KT-WCORP 28/08/255810.9468+0.048511.029010.9468126,981,273.99
KT-AGRI 28/08/25589.0927+0.13179.22929.092714,970,380.61
KT-Energy 28/08/25588.8609+0.30378.99398.8609186,967,101.72
KT-FINANCE 28/08/255814.7079+0.141214.928614.707939,641,764.72
KT-MINING 28/08/25583.9155+0.23553.97433.915530,522,806.96
KT-PRECIOUS 28/08/25583.1398+0.14923.18703.139875,644,873.03
KT-OIL 28/08/25583.7978+0.21203.80173.7978288,438,914.49
KT-GOLD 31/08/25589.0957+0.00759.11859.0730265,663,603.23
KT-PROPERTY 28/08/255812.1045+0.107012.286212.1045169,640,296.17
KT-EURO 28/08/25589.8901+0.088110.03869.89011,763,871,041.05
KT-IGF-R 28/08/255810.1258+0.107610.227210.12581,430,331,197.55
KT-WEQ 28/08/255810.6608+0.064610.820810.6608363,705,033.29
KT-US-A 28/08/25589.5551+0.04729.69859.5551493,090,371.22
KT-ASEAN-A 28/08/25589.0213+0.06689.15679.0213219,758,214.21
KTNA5-2 31/08/25588.9845-0.0828204,975,744.81
KT-AASIA-A 28/08/25588.8909+0.08899.02448.8909368,075,387.43
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 31/08/255811.1768+0.001011.176911.1768522,260,463.94
RMF3 31/08/255813.4546+0.001213.454713.45462,845,492,742.36
RMF2 31/08/255814.1162+0.002314.116314.11621,229,334,653.54
KT-BOND RMF 28/08/25589.9334+0.06749.93359.933473,482,672.84
RMF1 31/08/255848.9708+0.645848.970948.97081,566,016,636.85
KT-HiDiv RMF 31/08/255810.6264+0.124910.626510.6264213,630,910.77
KTSE-RMF 31/08/255812.3105+0.197612.310612.3105696,909,699.55
KSRMF 31/08/255820.3521+0.316320.352220.3521106,745,106.39
KT-GOLD RMF 31/08/25588.5927+0.00748.59288.5927394,544,977.99
KT-PROPERTY RMF 28/08/255811.1800+0.100611.180111.180079,249,640.20
KT-WEQ RMF 28/08/255810.2156+0.058210.215710.215628,476,851.91
KT25/75RMF 31/08/255810.0481+0.016610.048210.048137,546,954.57
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 31/08/255830.3153+0.306430.315430.31534,445,231,688.81
KSET50LTF 31/08/255819.6028+0.251219.602919.6028862,031,157.56
KTLF 31/08/255823.2678+0.273923.267923.26783,789,186,572.03
KSLTF 31/08/255820.4415+0.318020.441620.4415150,287,696.61
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 30/06/255810.3190+0.06779,978,564,151.87
DTCPF 30/06/255810.7101-0.00654,384,729,493.39
TCIF 30/06/255812.5584+0.053827,791,738,012.99
THIF 30/06/255810.8979+0.035428,552,516,139.87
TLGF 30/06/255811.3185+0.068526,454,660,270.41
TRIF 30/06/255813.4548+0.119021,379,687,940.46
TTLPF 30/06/255810.9799+0.14961,976,385,723.49
EGATIF 08/07/25589.9865-0.013520,826,898,528.47
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Partial Foreign Investment Mutual Fund (Term Fund))
KTFFE9 31/08/255810.0923-0.06675,240,004,807.76
KTFFE5 31/08/255810.2529-0.06201,834,979,057.31
KTFFE3 31/08/255810.2836-0.0352367,357,010.74
KTSUPB3Y1 31/08/255810.5299-0.03032,131,572,312.65
KTFF37 31/08/255811.1473-0.2621596,559,026.97
KTJEL1Y 31/08/255810.0930-0.0959390,025,441.15
KTFF48 31/08/255810.2090-0.0299882,869,105.63
KTFF62 31/08/255810.1117-0.0775543,547,929.76
KTFFE8 31/08/255810.1156-0.04605,815,823,449.88
KTFF63 31/08/255810.1004-0.0661838,859,262.58
KTFFE23 31/08/255810.1035-0.0486987,522,986.70
KTFI16 31/08/255810.1190-0.0263515,863,390.53
KTFFE12 31/08/255810.0621-0.03213,065,979,388.74
KTFFE13 31/08/255810.0301-0.03163,009,237,490.71
KTFFE10 31/08/255810.0696-0.08305,780,871,818.66
KTFF67 31/08/255810.0025-0.0653349,719,372.69
KTFFE14 31/08/255810.0272-0.04785,360,910,508.51
KTFFE15 31/08/255810.0141-0.09622,601,312,073.90
KTFFE18 31/08/25589.9942-0.04873,249,210,990.89
KTFFE17 31/08/255810.0091-0.04963,220,244,732.40
KTFFE19 31/08/25589.9737-0.03592,839,911,372.48
KTFFE20 31/08/25589.9820-0.02981,138,911,935.15
KTFFE25 31/08/25589.9730-0.04863,137,584,046.39
KTSUPB125 31/08/25589.9911437,542,791.23
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTFIX3M1 31/08/255811.4552+0.0117286,401,511.57
KTFIX3M2 31/08/255811.4120+0.0112193,094,034.65
KTFIX3M3 31/08/255811.3740+0.0106390,943,982.20
KTFIX6M1 31/08/255811.5462+0.013682,484,185.39
KTFIX6M2 31/08/255811.4865+0.012439,038,282.08
KTFIX6M3 31/08/255811.3961+0.0116107,409,363.17
KTFIX6M4 31/08/255811.3707+0.0100145,788,346.05
KTFIX6M5 31/08/255811.4088+0.007955,018,369.12
KTSIV3M1 31/08/255811.6849+0.0149805,516,465.98
KTSIV3M2 31/08/255811.6848+0.0088527,912,671.55
KTSIV3M3 31/08/255811.5670+0.0152925,714,173.51
KTSIV6M1 31/08/255811.8290+0.0156201,860,986.67
KTSIV6M2 31/08/255811.7564+0.0172136,601,438.86
KTSIV6M3 31/08/255811.6963+0.0168109,931,692.04
KTSIV6M4 31/08/255811.6715+0.0164123,201,819.33
KTSIV6M5 31/08/255811.6334+0.0049151,296,211.39
KTSIV6M6 31/08/255811.5910+0.0151184,326,996.48
KTILB 31/08/255810.4001-0.212670,809,926.60
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 31/08/255814.6340+0.110114.634114.6340964,420,246.74
TOF2 31/08/255812.2631+0.167312.263212.26311,051,053,431.56
TTPF 31/08/25581,554.6182-0.0713589,031,149.15
TTPF2 31/08/2558368.5745+2.8150639,526,385.30
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 31/08/255835.9470-0.0882263,514,110,835.20
VAYU1B 31/08/255835.9470-0.0882263,514,110,835.20

Go To Tp