ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 27/05/255911.2333+0.000311.233411.23334,879,146,758.47
KTSS 27/05/255912.5452+0.000412.545312.545218,398,729,164.02
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 27/05/255911.3663+0.000511.366411.366312,995,448,896.79
KTPLUS 27/05/255910.6494+0.000410.649510.649473,669,213,278.87
KTFIX-1Y3Y 27/05/255910.7320-0.001010.732110.732024,446,506,519.83
KTILF 27/05/255910.1339-0.048210.149210.1288353,138,696.22
KTFIXPLUS-A 27/05/255911.6563-0.001011.656411.656337,229,298.81
KTFIXPLUS-D 27/05/255911.6561-0.001111.656211.6561685,227,873.19
KTFIXPLUS-I 27/05/255911.6565-0.001011.656611.6565215,390,220.76
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 27/05/255910.0700+0.090410.070110.0700975,901,787.71
KT-OPP-A 27/05/255912.5184+0.04202,008,545,281.33
KT-OPP-D 27/05/255911.0848+0.0372230,713,931.54
TRIG5-5 27/05/25599.9316+0.08769.9316408,406,805.48
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 27/05/25594.6590+0.04744.65904.659067,090,721.50
EBANK 27/05/25594.8678+0.04344.86784.8678109,526,571.92
ECOMM 27/05/25596.0825+0.04046.08256.082572,991,116.08
EFOOD 27/05/25595.9953+0.03825.99535.995329,976,525.00
EICT 27/05/25594.4898+0.05454.48984.489817,959,576.61
ENY 27/05/25594.9264+0.04554.92644.9264137,941,129.73
CHINA 27/05/25595.2758+0.00425.30325.2485195,741,367.10
HK 27/05/25594.7411+0.03374.76584.71666,008,938.13
GLD 27/05/25591.9006-0.00681.91051.8907351,001,555.77
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 27/05/25599.7094+0.09649.70959.7094709,846,336.62
KTEF 27/05/255916.7237+0.156016.723816.7237321,746,094.30
KT-HiDiv 27/05/25599.5993+0.09409.67149.575394,114,900.20
KTSE 27/05/255910.8263+0.021010.826410.82632,954,435,560.19
KTMSEQ 27/05/25599.4209+0.06389.51529.397350,470,297.12
KT-mai 27/05/25598.6780+0.04878.76498.656399,417,266.07
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 26/05/255910.9111-0.014610.993010.911151,044,629.11
KT-WCORP 26/05/255911.2075+0.002711.291711.207596,906,090.77
KT-AGRI 26/05/25598.8455+0.05148.97838.845512,943,362.24
KT-Energy 26/05/25599.1984+0.02449.33659.1984186,319,844.50
KT-FINANCE 26/05/255913.9873-0.046114.197213.9873254,483,448.17
KT-MINING 25/05/25593.9478-0.03064.00713.947883,823,504.54
KT-PRECIOUS 26/05/25594.6375+0.01224.70724.6375124,576,126.86
KT-OIL 26/05/25592.9051-0.02692.90812.9051304,915,820.22
KT-GOLD 27/05/25599.6369-0.04189.66119.6128271,710,674.98
KT-PROPERTY 26/05/255912.6361+0.025812.825712.6361158,704,488.41
KT-EURO 26/05/255910.1900+0.051610.343010.19001,890,740,298.37
KT-IGF-R 26/05/255910.1039+0.019210.205010.1039908,931,488.21
KT-WEQ 26/05/255910.0265+0.012510.177010.0265280,702,579.70
KT-US-A 26/05/25598.8837-0.09849.01718.8837385,766,857.09
KT-ASEAN-A 26/05/25599.5712+0.04329.71499.5712178,777,543.23
KTNA5-2 27/05/25598.4644+0.03688.4644174,785,320.88
KT-AASIA-A 26/05/25599.0264-0.02579.16199.0264429,339,690.65
KTEURO8-1 26/05/25599.8449+0.02509.844965,825,656.82
KTOIL5-1 26/05/25598.0361-0.059529,780,054.92
KT-HEALTHCARE-A 26/05/25599.0171-0.02459.15259.0171183,877,648.67
KT-INDIA-A 26/05/255911.2970+0.144711.466611.297084,503,473.63
KT-INDIA-D 26/05/255911.2970+0.144711.466611.29706,779,840.41
KT-GMO-A 26/05/25599.8759-0.008610.02419.87591,193,835,988.57
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 27/05/255911.2535+0.000311.253611.2535555,724,698.81
RMF3 27/05/255913.6346-0.001913.634713.63463,158,069,265.78
RMF2 27/05/255914.3530-0.002014.353114.35301,526,593,961.96
KT-BOND RMF 26/05/25599.5735-0.01279.57369.573568,862,538.33
RMF1 27/05/255949.6620+0.403949.662149.66201,743,552,129.21
KT-HiDiv RMF 27/05/255911.2241+0.114011.224211.2241266,697,190.46
KTSE-RMF 27/05/255911.9824+0.022711.982511.9824777,762,835.79
KSRMF 27/05/255919.9888+0.119319.988919.9888109,690,250.74
KT-GOLD RMF 27/05/25599.0917-0.03999.09189.0917411,978,524.96
KT-PROPERTY RMF 26/05/255912.1363+0.024212.136412.136390,627,460.30
KT-WEQ RMF 26/05/25599.5589+0.01159.55909.558931,862,481.69
KT25/75RMF 27/05/255910.6626+0.025710.662710.662684,606,221.64
KT-HEALTHC RMF 26/05/25598.9547-0.02488.95488.954745,670,928.99
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 27/05/255931.2139+0.231831.214031.21395,177,803,353.61
KSET50LTF 27/05/255920.0459+0.203820.046020.04591,021,245,300.44
KTLF 27/05/255923.7457+0.233923.745823.74574,348,651,089.96
KSLTF 27/05/255920.0872+0.119320.087320.0872159,904,746.78
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/03/255910.3077+0.06659,967,612,886.15
DTCPF 31/03/255910.6300+0.04344,351,945,475.68
TCIF 31/03/255912.7052+0.163628,116,737,440.42
THIF 31/03/255911.0191+0.050528,870,221,541.96
TLGF 31/03/255911.5280+0.077826,944,249,587.04
TRIF 31/03/255913.4499+0.052521,371,934,126.30
TTLPF 31/03/255911.5084+0.40972,071,529,260.02
EGATIF 31/03/255910.2450+0.092921,365,981,310.98
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 27/05/255915.7504+0.093015.7505ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,022,242,739.35
TOF2 27/05/255912.7463+0.134912.7464ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,073,351,463.38
TTPF2 27/05/2559427.5665-4.3482741,885,422.86
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 27/05/255937.8050+0.2991277,134,726,413.42
VAYU1B 27/05/255937.8050+0.2991277,134,726,413.42

Go To Tp