ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 05 มีนาคม 2558
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 05/03/255811.0784+0.001111.078511.07841,559,037,705.97
KTSS 05/03/255812.3431+0.001612.343212.343122,386,234,511.82
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 05/03/255811.0533+0.002111.053411.05335,161,931,608.92
KTPLUS 05/03/255810.4159+0.001710.416010.415932,572,858,978.69
KTFIX-1Y3Y 05/03/255810.4269+0.002410.427010.42693,895,615,256.47
KTDF 05/03/255811.5999+0.004411.600011.599988,854,261.68
KTILF 05/03/25589.2638+0.03649.27789.2592629,801,798.00
กองทุนผสม (Mixed Fund)
TRIG5-4 05/03/255810.5276+0.0249328,311,831.36
KT-FLEX 05/03/255811.3815-0.025211.381611.38151,472,715,500.81
KT-OPP-A 05/03/255812.2069-0.0546584,304,597.54
KT-OPP-D 05/03/255811.1925-0.0500228,401,274.73
KTNA5 05/03/255810.0443-0.0280169,530,452.46
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 05/03/25585.2321-0.02085.23215.2321117,199,749.19
EBANK 05/03/25586.0187+0.06276.01876.0187132,413,369.25
ECOMM 05/03/25585.5421-0.00905.54215.542177,589,915.16
EFOOD 05/03/25585.0451-0.03115.04515.045130,270,596.19
EICT 05/03/25586.8533-0.03726.85336.853334,266,782.51
ENY 05/03/25585.2424-0.06165.24245.2424157,273,319.70
CHINA 05/03/25586.8049+0.02446.84026.7697259,276,975.05
HK 05/03/25585.1224-0.08995.14905.09596,492,207.87
GLD 05/03/25581.7167-0.01081.72571.7078389,150,891.38
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 05/03/255810.2604-0.024210.260510.2604597,925,271.48
KTEF 05/03/255817.3237-0.148017.323817.3237271,178,068.00
KT-HiDiv 05/03/25589.9691-0.010310.04409.944273,006,405.21
KTSE 05/03/255813.6392-0.050613.639313.63922,487,016,870.12
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KTIL 02/03/255812.6802-0.128912.870512.680229,958,888.10
KT-BOND 03/03/255811.7602-0.002711.848511.7602116,487,468.22
KT-WCORP 03/03/255810.9121-0.031210.994010.9121146,794,079.73
KT-AGRI 03/03/25589.6717+0.03179.81699.671728,655,628.96
KT-Energy 03/03/255810.4115+0.062710.567810.4115233,421,866.70
KT-FINANCE 03/03/255813.4953-0.093813.697813.495322,977,089.49
KT-MINING 03/03/25585.0890-0.05955.16545.089042,425,629.50
KT-PRECIOUS 03/03/25583.4928-0.03113.54533.492883,780,459.60
KT-OIL 03/03/25584.3199+0.05054.32434.3199263,786,684.21
KT-GOLD 05/03/25589.2548-0.04859.27809.2317240,020,265.73
KT-PROPERTY 03/03/255812.8269-0.031613.019412.8269213,302,182.82
KT-EURO 03/03/25589.5481-0.07369.69149.54811,581,369,034.97
KT-IGF-R 03/03/255810.4205+0.001710.524810.42051,486,442,852.32
KT-WEQ 03/03/255810.3597-0.057710.515210.3597199,676,660.93
KT-US 03/03/25589.9999325,397,565.18
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 05/03/255811.1082+0.001011.108311.1082534,801,632.40
RMF3 05/03/255813.3506+0.004413.350713.35062,879,521,806.37
RMF2 05/03/255813.9555+0.002813.955613.95551,154,974,393.97
KT-BOND RMF 03/03/255810.2396-0.000610.239710.239676,429,569.10
RMF1 05/03/255854.8058-0.116954.805954.80581,658,314,373.67
KT-HiDiv RMF 05/03/255811.3480-0.019011.348111.3480215,980,358.34
KTSE-RMF 05/03/255814.2338-0.055314.233914.2338712,762,545.80
KSRMF 05/03/255822.8073-0.219522.807422.8073116,874,366.03
KT-GOLD RMF 05/03/25588.7387-0.04608.73888.7387406,070,329.18
KT-PROPERTY RMF 03/03/255811.7581-0.028111.758211.758185,273,102.35
KT-WEQ RMF 03/03/25589.9882-0.05359.98839.988224,428,134.11
KT25/75RMF 05/03/255810.1725-0.015610.172610.172533,593,898.87
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 05/03/255832.8510-0.047332.851132.85104,599,570,980.77
KSET50LTF 05/03/255821.7291-0.069021.729221.7291889,487,370.86
KTLF 05/03/255825.5345-0.057325.534625.53453,918,602,913.11
KSLTF 05/03/255822.9053-0.221522.905422.9053165,016,265.73
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/12/255710.3087+0.05649,968,543,743.47
DTCPF 31/12/255710.6731+0.03294,369,584,334.10
TCIF 31/12/255712.6646+0.024928,026,923,568.31
THIF 31/12/255711.1319+0.832029,165,614,429.80
TLGF 31/12/255711.3249+0.088126,469,544,540.23
TRIF 31/12/255713.5841+0.019421,585,156,750.93
TTLPF 31/12/255710.8470+0.11191,952,465,483.03
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Partial Foreign Investment Mutual Fund (Term Fund))
KTSUPB103 05/03/255810.3321+0.001310.33213,660,079,674.49
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 05/03/255815.4849-0.020415.4850ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,020,392,935.71
TOF2 05/03/255813.6725-0.028813.6726ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,174,831,550.73
TTPF 05/03/25581,528.1271-26.6877578,993,917.40
TTPF2 05/03/2558450.7874-0.09431,270,637,998.43
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 05/03/255843.2499+0.1386317,049,045,304.05
VAYU1B 05/03/255843.2499+0.1386317,049,045,304.05

Go To Tp