ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 28/07/255811.1382+0.000311.138311.13823,079,301,102.93
KTSS 28/07/255812.4229+0.000512.423012.422923,363,336,197.95
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 28/07/255811.1896+0.000611.189711.18969,568,285,472.03
KTPLUS 28/07/255810.5126+0.000110.512710.512664,190,155,591.54
KTFIX-1Y3Y 28/07/255810.5580+0.001210.558110.55809,082,639,274.81
KTDF 28/07/255811.5699+0.001011.570011.5699162,404,757.98
KTILF 28/07/25589.5240-0.00339.53849.5192546,954,577.46
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 28/07/255810.3108-0.036110.310910.31081,119,032,770.44
KT-OPP-A 28/07/255812.6671-0.06842,031,159,307.39
KT-OPP-D 28/07/255811.2165-0.0605231,876,710.47
TRIG5-5 28/07/25589.7509-0.0222482,558,275.07
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 28/07/25584.6306+0.00364.63064.630666,681,934.72
EBANK 28/07/25584.8092-0.03954.80924.8092110,612,752.07
ECOMM 28/07/25585.4377-0.05185.43775.437770,691,141.51
EFOOD 28/07/25584.6855-0.05164.68554.685528,113,309.70
EICT 28/07/25586.4994+0.00096.49946.499425,997,728.96
ENY 28/07/25584.7743+0.03184.77434.7743133,681,299.77
CHINA 28/07/25586.2867-0.09996.31946.2542296,113,232.78
HK 28/07/25585.5856+0.05085.61475.556812,664,933.50
GLD 28/07/25581.6819-0.00351.69071.6732354,337,056.44
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 28/07/25589.3794-0.01359.37959.3794661,547,456.76
KTEF 28/07/255815.1757-0.037815.175815.1757326,577,206.99
KT-HiDiv 28/07/25589.2735-0.01869.34329.250378,658,831.51
KTSE 28/07/255811.9170-0.077211.917111.91702,860,103,396.28
KTMSEQ 28/07/25589.2538-0.09999.34649.230759,323,459.79
KT-mai 28/07/25589.1290-0.17739.22049.106288,233,530.51
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 27/07/255811.6697-0.081611.757311.669780,379,920.84
KT-WCORP 27/07/255810.9369-0.029711.019010.9369138,107,853.41
KT-AGRI 27/07/25589.7347-0.16139.88089.734715,949,721.37
KT-Energy 27/07/25589.4109-0.21409.55229.4109214,579,002.69
KT-FINANCE 27/07/255814.8558-0.204415.078714.855833,197,163.87
KT-MINING 27/07/25584.0248-0.06114.08534.024831,185,578.03
KT-PRECIOUS 27/07/25582.8277-0.05822.87022.827769,253,565.95
KT-OIL 27/07/25583.8077-0.09303.81163.8077260,130,273.15
KT-GOLD 28/07/25588.6797-0.05978.70158.6580266,496,752.07
KT-PROPERTY 27/07/255812.4618-0.016512.648812.4618177,705,569.27
KT-EURO 27/07/255810.3998-0.140910.555910.39981,732,671,378.46
KT-IGF-R 27/07/255810.3864-0.114510.490410.38641,645,515,352.47
KT-WEQ 27/07/255811.0583-0.075011.224311.0583352,670,124.91
KT-US-A 27/07/25589.7523-0.00849.89879.7523547,770,313.68
KT-ASEAN-A 27/07/25589.7556-0.14659.90209.7556283,483,694.51
KTNA5-2 28/07/25589.4875-0.0292216,451,880.92
KT-AASIA-A 27/07/25589.6488-0.26499.79369.6488286,371,027.91
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 28/07/255811.1673+0.000211.167411.1673522,110,901.11
RMF3 28/07/255813.4574+0.001113.457513.45742,835,822,506.57
RMF2 28/07/255814.1026+0.002714.102714.10261,232,611,758.19
KT-BOND RMF 27/07/255810.2358-0.072910.235910.235875,911,759.54
RMF1 28/07/255849.9859-0.072649.986049.98591,545,534,803.30
KT-HiDiv RMF 28/07/255810.5812-0.021810.581310.5812208,526,207.79
KTSE-RMF 28/07/255812.3713-0.082912.371412.3713673,159,016.30
KSRMF 28/07/255820.5384-0.108520.538520.5384106,394,652.07
KT-GOLD RMF 28/07/25588.1968-0.05658.19698.1968381,157,917.12
KT-PROPERTY RMF 27/07/255811.5053-0.017111.505411.505385,224,503.12
KT-WEQ RMF 27/07/255810.6044-0.070610.604510.604429,483,266.75
KT25/75RMF 28/07/255810.0555-0.018410.055610.055537,052,826.34
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 28/07/255830.7470-0.026230.747130.74704,405,260,593.70
KSET50LTF 28/07/255819.9048+0.014919.904919.9048851,550,948.62
KTLF 28/07/255823.3303-0.020523.330423.33033,698,473,170.24
KSLTF 28/07/255820.6277-0.110320.627820.6277148,797,386.39
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/05/255810.2513-0.00439,913,004,089.42
DTCPF 31/05/255810.7166+0.00764,387,383,414.14
TCIF 31/05/255812.5046-0.119127,672,730,769.45
THIF 31/05/255810.8625-0.092728,459,752,264.45
TLGF 31/05/255811.2500+0.068326,294,464,396.96
TRIF 31/05/255813.3358-0.073821,190,667,183.25
TTLPF 31/05/255810.8303-0.26451,949,457,910.25
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Partial Foreign Investment Mutual Fund (Term Fund))
KTSUPB132 28/07/255810.1254+0.02661,188,212,183.37
KTSUPE12 28/07/255810.1254+0.01901,675,113,620.93
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTFIX3M2 28/07/255811.3974+0.0128254,983,210.81
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 28/07/255814.7964-0.011514.7965ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์975,119,620.80
TOF2 28/07/255812.5085-0.017812.5086ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,072,087,979.40
TTPF 28/07/25581,555.9959-0.0419589,553,164.88
TTPF2 28/07/2558390.2515-1.4642677,138,876.73
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 28/07/255839.0256-0.0028286,082,262,282.54
VAYU1B 28/07/255839.0256-0.0028286,082,262,282.54

Go To Tp