ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 29/05/255811.1190+0.000411.119111.11901,552,879,130.23
KTSS 29/05/255812.3957+0.000812.395812.395724,797,173,321.05
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 29/05/255811.1478+0.000611.147911.14787,330,605,727.87
KTPLUS 29/05/255810.4815+0.000510.481610.481552,603,135,516.30
KTFIX-1Y3Y 29/05/255810.5183+0.000510.518410.51837,597,024,648.20
KTDF 29/05/255811.6800+0.000511.680111.6800171,871,340.52
KTILF 29/05/25589.5712+0.04409.58579.5664579,721,481.94
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 29/05/255810.9713+0.087510.971410.97131,286,930,103.29
KT-OPP-A 29/05/255812.8059-0.011712.7803613,422,944.35
KT-OPP-D 29/05/255811.7417-0.010711.7182241,230,070.05
TRIG5-5 29/05/255810.1011+0.0084499,887,425.18
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 29/05/25585.1204+0.00245.12045.120473,734,715.98
EBANK 29/05/25585.2969-0.01695.29695.2969119,180,272.25
ECOMM 29/05/25585.7653+0.01495.76535.765374,949,802.84
EFOOD 29/05/25585.1607+0.02055.16075.160730,964,652.57
EICT 29/05/25586.6743+0.00236.67436.674333,371,787.04
ENY 29/05/25585.2407-0.01095.24075.2407157,222,644.85
CHINA 29/05/25589.8282+0.12159.87939.7775344,986,478.17
HK 29/05/25585.9938-0.15976.02505.962813,590,439.98
GLD 29/05/25581.7656-0.00331.77481.7565389,642,420.70
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 29/05/25589.8436+0.00659.84379.8436685,381,336.55
KTEF 29/05/255816.2340+0.070116.234116.2340330,432,622.00
KT-HiDiv 29/05/25589.5672+0.01459.63919.543377,660,127.89
KTSE 29/05/255812.7245+0.092812.724612.72452,883,417,809.97
KTMSEQ 29/05/25589.9506+0.049810.05029.925764,242,301.47
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 28/05/255812.0419-0.017912.132312.041989,697,044.99
KT-WCORP 28/05/255811.0130+0.007811.095711.0130184,268,648.49
KT-AGRI 28/05/255810.2668-0.035510.420910.266823,145,770.44
KT-Energy 28/05/255810.9641-0.157211.128710.9641240,591,804.63
KT-FINANCE 28/05/255814.6940-0.089514.914514.694026,599,695.75
KT-MINING 28/05/25585.0282-0.02475.10375.028237,655,670.27
KT-PRECIOUS 28/05/25583.6043-0.00443.65853.604382,150,217.25
KT-OIL 28/05/25584.3779+0.01154.38244.3779258,911,330.24
KT-GOLD 29/05/25589.2967-0.01969.32009.2735234,890,170.22
KT-PROPERTY 28/05/255812.5952-0.027012.784212.5952181,621,725.21
KT-EURO 28/05/255810.2964+0.061110.450910.29641,640,290,939.13
KT-IGF-R 28/05/255810.6408+0.007110.747310.64081,627,486,693.43
KT-WEQ 28/05/255811.2881-0.042411.457511.2881245,557,549.64
KT-US-A 28/05/255810.3859-0.030210.541810.3859559,319,468.37
KT-ASEAN-A 28/05/25589.9881-0.050510.13809.9881286,451,478.24
KTNA5-2 29/05/25589.8847-0.0304225,512,588.49
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 29/05/255811.1483+0.000411.148411.1483525,348,799.21
RMF3 29/05/255813.4314+0.001013.431513.43142,838,930,544.36
RMF2 29/05/255814.0594+0.001414.059514.05941,146,892,173.21
KT-BOND RMF 28/05/255810.5436-0.020910.543710.543678,340,429.33
RMF1 29/05/255852.5233+0.023752.523452.52331,595,538,057.60
KT-HiDiv RMF 29/05/255810.9173+0.016910.917410.9173210,708,051.87
KTSE-RMF 29/05/255813.2391+0.099113.239213.2391691,311,248.33
KSRMF 29/05/255822.1844+0.109422.184522.1844115,299,814.60
KT-GOLD RMF 29/05/25588.7763-0.02298.77648.7763406,425,044.89
KT-PROPERTY RMF 28/05/255811.6248-0.027111.624911.624884,730,514.49
KT-WEQ RMF 28/05/255810.8233-0.048210.823410.823329,180,307.02
KT25/75RMF 29/05/255810.1158+0.025910.115910.115836,008,199.58
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 29/05/255831.8454+0.017331.845531.84544,487,958,100.27
KSET50LTF 29/05/255821.1904+0.009521.190521.1904898,003,420.34
KTLF 29/05/255824.4867+0.013724.486824.48673,807,074,097.19
KSLTF 29/05/255822.2924+0.111222.292522.2924162,633,288.48
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 28/02/255810.2556-0.12099,917,204,208.04
DTCPF 28/02/255810.5941-0.20794,337,233,657.75
TCIF 28/02/255812.7867+0.058928,297,025,524.84
THIF 28/02/255810.8924-0.288528,538,242,448.60
TLGF 28/02/255811.2419+0.056426,275,503,298.44
TRIF 28/02/255813.6878+0.045221,750,039,676.93
TTLPF 28/02/255810.8211-0.17901,947,812,476.54
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Partial Foreign Investment Mutual Fund (Term Fund))
KTFFE9 29/05/255810.0443-0.03225,215,095,245.31
KTFFE5 29/05/255810.1998-0.02501,825,482,836.58
KTFFE3 29/05/255810.2269-0.0270365,335,017.56
KTFFE2 29/05/255810.2536-0.00211,729,524,953.05
KTFFE1 29/05/255810.2742-0.00822,369,917,809.22
KTSUPB3Y1 29/05/255810.4904+0.02252,123,575,103.37
KTFF47 29/05/255810.2649+0.00381,307,160,889.68
KTFF46 29/05/255810.2735-0.00321,079,124,806.65
KTFF37 29/05/255811.2820-0.0104603,770,647.44
KTFI13 29/05/255810.2690-0.0029114,254,630.50
KTEL1Y6M2 29/05/255810.5968-0.0429249,200,449.20
KTJEL1Y 29/05/255810.1806+0.0097393,409,398.41
KTFFE7 29/05/255810.1130-0.03572,501,536,492.69
KTSUPB128 29/05/255810.0950-0.014934,054,008.04
KTSUPB130 29/05/255810.1033-0.02631,215,201,989.77
KTFF48 29/05/255810.1673-0.0145879,262,582.14
KTSUPB106 29/05/255810.1098-0.0303739,216,124.02
KTSUPB129 29/05/255810.1002-0.0278244,289,755.72
KTSUPB107 29/05/255810.0919-0.02462,180,665,667.27
KTSUPB132 29/05/255810.0831-0.02891,183,254,972.34
KTSUPE12 29/05/255810.0878-0.00101,668,892,881.41
KTFF61 29/05/255810.0737-0.03621,692,694,082.31
KTFFE11 29/05/255810.0801-0.01872,590,452,554.91
KTFF53 29/05/255810.0631-0.04191,561,855,296.06
KTFF62 29/05/255810.0597-0.0439540,756,753.64
KTFFE8 29/05/255810.0554-0.02645,781,219,309.17
KTFF63 29/05/255810.0466-0.0353834,391,382.99
KTFFE23 29/05/255810.0478-0.0234982,078,317.66
KTFF64 29/05/255810.0203-0.0444260,821,095.78
KTFFE22 29/05/255810.0247-0.03773,451,271,619.27
KTFI16 29/05/255810.0655-0.0084513,138,577.12
KTFFE12 29/05/255810.0255-0.01573,054,842,952.68
KTFF65 29/05/255810.0131-0.03083,704,256,713.46
KTFFE13 29/05/255810.00303,001,109,178.47
KTFFE10 29/05/255810.0200-0.021710.02005,752,398,148.43
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTFIX3M1 29/05/255811.4149+0.0143285,454,640.76
KTFIX3M2 29/05/255811.3700+0.0118254,370,428.51
KTFIX3M3 29/05/255811.3352+0.0179319,296,325.64
KTFIX6M1 29/05/255811.5048+0.013982,188,457.50
KTFIX6M2 29/05/255811.4452+0.011438,897,961.52
KTFIX6M3 29/05/255811.3559+0.0167122,717,777.75
KTFIX6M4 29/05/255811.3263+0.0164179,031,154.66
KTFIX6M5 29/05/255811.3634+0.0152109,651,562.57
KTSIV3M1 29/05/255811.6314+0.01871,103,472,016.08
KTSIV3M2 29/05/255811.6339+0.00591,084,696,091.69
KTSIV3M3 29/05/255811.5180+0.01981,482,890,861.62
KTSIV6M1 29/05/255811.7751+0.0247200,942,403.69
KTSIV6M2 29/05/255811.7007+0.0034135,954,001.45
KTSIV6M3 29/05/255811.6420+0.0189251,294,382.66
KTSIV6M4 29/05/255811.6104+0.0200248,084,813.95
KTSIV6M5 29/05/255811.5740+0.0205238,076,885.44
KTSIV6M6 29/05/255811.5436+0.0194183,573,991.35
KTILB 29/05/255810.6004-0.059177,988,853.72
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 29/05/255815.1085+0.000915.1086ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์995,689,041.00
TOF2 29/05/255813.1233+0.005713.1234ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,124,783,357.49
TTPF 29/05/25581,562.1823-0.0231591,897,146.67
TTPF2 29/05/2558412.0060+1.4160714,885,862.86
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 29/05/255842.4997-0.3131311,549,434,947.18
VAYU1B 29/05/255842.4997-0.3131311,549,434,947.18

Go To Tp