ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บริการกลาง

คุณสมบัติผู้สมัคร

สัญชาติไทย เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

ประสบการณ์งานด้านธุรการ การบริหารจัดการรับ-ส่งเอกสารอย่างน้อย 1 ปี

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office

มีมนุษยสัมพันธ์ดี, อดทน และมีใจรักงานด้านบริการ

Page 1 of 1